Integrering og integreringspolitikk

Svømmenekt ikke akseptert

Tysk domstol har avvist krav om fritak fra svømmeundervisning på skolen. Bakgrunnen er ei 12 år gammel jente med opprinnelse fra Marokko, som ikke ville svømme sammen med gutter i klassen. Saksøker hevdet at ifølge koranen var det forbudt for henne å vise seg frem for gutter og også å bade sammen med gutter i bar overkropp.

Hege Storhaug, HRS

Jeg vil anta at det er jentas foreldre som er saksøker, og ikke jenta, slik det kan fremgå av artikkelen hos Expatica

Domstolen mente at så lenge jenta brukte burkini, var de religiøse hensynene ivaretatt. Det ble også pekt på at familien hadde valgt å bosette seg i Tyskland, der normen er at gutter og jenter bader sammen. Videre ble det vist til at skolen er en viktig arena for å fremme toleranse og integrering.

A German court on Friday refused to allow a Muslim student to skip swimming lessons after she said she was uncomfortable being so close to bare-chested boys.

The 12-year-old, originally from Morocco but going to school in the southern German city of Frankfurt, had refused to take part in swimming lessons and had been marked down accordingly.

She filed to be given the right to skip the classes, her lawyer arguing that according to the Koran, she was not only forbidden from showing herself to boys but also from seeing the topless boys.

An administrative court in Kassel, western Germany, rejected her application.

It said in its ruling that she could wear the full-body swimsuit, known as the «burkini» already used by several girls at her school, which would be enough to guarantee her religious freedom.

The family had chosen to live in Germany where mixed swimming classes were the norm, the court pointed out.

One of the aims of the school system was to promote integration and tolerance, the court added, citing a ruling by Germany’s constitutional court.

The applicant would have to put up with the sight of her classmates in their swimming costumes, the court said.