Terrorisme og ekstremisme

Sharia4Norway etableres lørdag?

Den mest profilerte islamisten i Storbritannia, Anjem Choudary er på Norgesbesøk. Han skal ha to punkt på agendaen: vitne til fordel for Mullah Krekar og etablere Sharia4Norway. Klarer han det siste, er det forventet at hans kollegaer her blir miljøet rundt Krekar. Politikerne våre er helt bakpå.

Sharia4UK går for renskåret shariastraffer som dødsstraff for homofili og pisking for sex utenfor ekteskap. Jeg vil anta at dødsstraff også gjelder frafalne muslimer. Choudary er drivkraften bak etableringen av broderorganisasjoner i Danmark, Sverige, Frankrike, Belgia, Australia og USA, melder TV2.

Stiftelsesmøtet skal antakelig være lørdag.

Choudary har tidlegare i intervju med TV 2 vore klar på at Storbritannia og andre vestlege land bør styrast etter sharia-lovene.

Skalkeskjul

– Storbritannia tilhøyrer ikkje Cameron, Blair eller det britiske folket. Det høyrer til Allah, og hans lover må implementerast, sa han til TV 2 i november 2010.

TV 2 prøvde fredag å få Choudry til å stilla til intervju, men det var han ikkje interessert i. Han bad oss om å ta kontakt på laurdag for meir informasjon.

Press interested in attending a conference tomorrow in Oslo for the launch of Shari’ah4Norway can contact me on my mobile or via email today

På den danske nettsida kan ein lesa meir om kva dei vil kjempa for. Mellom anna vil dei forby pubar, porno og pengespel.

Dei vil og dekka innbyggaranes basale behov når det kjem til straum og vatn. Og både muslimar og ikkje-muslimar vil få dekka mat, klede og bustad. Øvrige ynskjer må ein jobba for. Alle bankar skal verta erstatta av statleg institusjon kalla Baitul-Maal.

Dei vil og ha gratis utdanning. Og om det skortar på arbeidskraft innan visse yrker, skal staten betala folk for å utdanna seg.

Men mykje tyder på at det er eit skalkeskjul.

– Me er her for å støtte vår sjef

Den siste tida har muslimar frå heile Europa vore i Noreg for å støtta Mulla Krekar under ankesaka hans.

– Me er her for å støtte vår sjef, vår lærde, som er i ferd med å verta undertrykt av eit system me ikkje anerkjenner, seier Abu Asadullah, medlem av Sharia 4 Danmark. til TV 2.

Choudary vitna i saka, og hevda mellom anna at uttalingane Krekar er sikta for ikkje er trugsmål, men analysar.

Den britiske islamisten har tidlegare hevda at behandlinga av mulla Krekar skapar sinne blant muslimar og kan få konsekvensar for Noreg.

Fleire personar som er knytt til Choudary har tidlegare vorte arrestert og dømt for planlegging av terrorhandlingar i Storbritannia.

George Readings er forskar og overvåkar og føl ekstreme islame miljø i Storbritannia.

– Ein farleg mann

– Choudary er ein veldig farleg mann. Den påverknaden han har på sine tilhengarar er farleg. Det minner nesten om ei sekt, med måten dei ser opp på Anjem på, har han tidlegare sagt til TV 2

Idealsamfunnet som Choudary skisserer, må jo blant annet finansieres på en eller annen måte. Hvordan de har tenkt å løse den utfordringen, har jeg aldri sett skissert opp. Det man derimot kan slå fast, er at et samfunn som Choudary ønsker seg raskt går bankerott. Det blir talibanske tilstander.

Det store spørsmålet i årene som kommer er hvordan samfunn som Norge skal møte denne pågående ekstremiseringen.  Politikerne våre er helt bakpå. Et ord som deportasjon er antakelig utenkelig for de fleste ledende norske politikere. Men er det noe som burde vært utredet for lengst, er det nettopp hva som eventuelt skal til av lovendringer for å kunne deportere personer som dette. For: gi meg et godt argument for at utviklingen vil snu. Kun ett.