Islam

Segregert vekkelse

Muslimsk ungdom i Oslo organiserer seg i flere organisasjoner enn noensinne. Vi snakker altså om religiøse organisasjoner. Slik legges forholdene til rette for ytterligere segregasjon i hovedstanden basert på religiøs tilhørighet, og slik knytter flere og flere unge norske muslimer hovedidentiteten til islam, ikke nasjonalstaten de er født i.

Hege Storhaug, HRS

Dette er min konklusjon etter å ha lest artikkelen i Aften i går. Minst fire nye muslimske organisasjoner med kun ett formål: å søke den rette religiøse veien, er opprettet de siste fem årene. For tre år siden dukket den wahabistiskinspirerte Islamnet opp, som er desidert størst med over 2 000 betalende medlemmer (ifølge Islamnet selv), og med flere lokallag. I 2007 ble Den islamske ungdomsorganisasjonen i Norge lansert. Gruppen Profetens ummah, ideologisk nær Islamnet, og der det mest kjente ansiktet tilhører Arfan Bhatti, er det usikkert når ble opprettet, men gruppen er forholdsvis ny. Det siste tilskuddet på den islamske stamme er Info islam, som vil satse på utenlandske foredragsholdere for å fremme ”den rette islam”.

I Eventhallen på søndag hadde sistnevnte gruppe foredrag med en britisk imam, der de unge fikk opplysning ”om profetens liv og lære”. En av deltakerne var svært fornøyd med utbyttet av foredraget til

– Jeg visste ikke nok om den kjærligheten profeten ga til andre. Nå har jeg lært at hvis du smiler til noen, så få du smil tilbake, ser Rafiq.

Jeg skal ikke vie islam og Uhammed særlig oppmerksomhet her, det har jeg gjort uendelig mange ganger før, som denne kronikken i Bergens tidende i fjor,”Fornuften er en ensom ting”. Jeg kan ut fra artikkelen i Aftenposten kun konstatere at det siste organisasjonstilskuddet ikke kommer til å ha et ærlig blikk på islam og Muhammed.

Det bekymringsfulle er at unge muslimer ser mer og mer mot islam. Samme utvikling som vi har sett siste tiåret i Europa: mens foreldregenerasjonen var mer ”hverdagsmuslimer”, dykker deres barn ned i de religiøse tekstene. Kari Vogt, religionshistoriker, mener utviklingen kan ”være positiv”.

– Det skjer mye i den muslimske verden og Europa som unge muslimer ser på som utfordringer. Hva vil det si å være europeisk muslim i dag? Hva betyr religionen? I Norge har vi fått en ny ungdomsgenerasjon, og mange ønsker å ta stilling til religion. Noen av dem ender opp i en organisasjon, sier Kari Vogt, religionsforsker ved Universitetet i Oslo.

Kari Vogt presiserer at det er naturlig at ungdom orienterer seg til forskjellige retninger, og at det også kan være positivt at de organiserer seg.

– Jeg kan ikke si noe annet enn at organisasjoner antagelig er uunngåelige. Samtidig er det neppe slik at islams sak er tjent med en demonstrasjon av typen vi så utenfor den amerikanske ambassaden der Osama bin Laden ble hyllet som helt. Kanskje er akkurat dette en form for ungdomsopprør og en umoden form for protest. Det finnes andre som representerer helt andre og moderate synspunkter, sier Vogt.

Ungdomsopprør er det vel neppe, i så fall, må man kunne konstatere at Arfan Bhatti og co kom svært sent i puberteten. Jeg så fra bilvinduet noen av demonstrantene som kom gående mot sentrum fra den amerikanske ambassaden denne dagen, med sine svarte jihadistflagg, skjegg og ørkenmundur. De var typisk menn i 30-årene.

Det er verdt å merke seg hovedbudskapet fra Info islam og Den islamske ungdomsorganisasjonen: hvilke utfordringer unge muslimer møter i (et moderne, sekulært) vestlig samfunn. De strever altså med å takle friheten samfunnet har tilrettelagt for dem. Det er det triste budskapet.