Ytringsfrihet

Sår tvil (2)

Kulturminister Hadia Tajik (Ap) legitimerer arrangert ekteskap, hvilket er et dramatisk tilbakeskritt for norsk verdipolitikk. Kan det være flere verdilik i lasten?

Utspillet om at det er like legitimt å arrangere ekteskap som å forelske seg og gifte seg av kjærlighet, har blitt møtt med kraftige reaksjoner fra Frp’s Siv Jensen. Dét er legitimt.

Spørsmålet er: hvilken verdiside står Tajik på? Fullt og helt på frihetsverdienes side?

Jeg merket meg et annet intervju hun har gitt etter inntreden i statsrådsposten om verdispørsmål som burde være enkle å ta på strak arm. Nettstedet Foldede hender stilte Tajik følgende spørsmål:

Er det noe du skulle ønske ikke sto skrevet i Koranen?

Svaret lød slik:

– Det står at det går an å straffe sin kone hvis hun er ulydig. På norsk er det arabiske ordet oversatt med «å gi henne stryk». På engelsk står det «beat her». Enkelte mener at den egentlige arabiske betydningen er: «å gi henne en formaning». Jeg sier ikke at verset ikke skal stå der, men jeg synes at der er vanskelig at alle tre formuleringene er der. Noen kan bruke både det verset og andre vers på måter som jeg mener gode muslimer ikke bør.

Først: på arabisk heter det slå/gi stryk, det er ikke en diskusjon blant de lærde. Det oppsiktsvekkende er følgende: Tajik mener verste (fortsatt) bør stå i koranen. Dette er endog i motstrid til den nye koranoversettelsen vi nylig omtalte der islamistiske Islamic Cultural Centre har fjernet dette kontroversielle verset (som jeg mener de har gjort for å unngå kontroverser). Betyr dette at Tajik ikke går inn for en nytolkning og revidering av koranen, slik vi har nytolket og revidert Bibelen gjennom århundre for å humanisere kristendommen? Mener Tajik at koranen er Allahs ord direkte overlevert til Muhammed, og ikke kan nytolkes? Eller sier hun dette for å unngå skyllebøtter fra muslimsk hold?

Var det kun dette verset hun skulle ønske ikke stod skrevet i koranen? Tankene mine gikk umiddelbart til de såkalte Sverdversene, som jo er langt verre en overnevnte vers. Sverdversene utgjør 446 vers som karakteriseres som «sharia- og sverdvers». De omhandler lite pent, mildt sagt, hvordan man behandler dem som ikke følger Muhammeds lære. Sure 8: Vers 57: ”De verste krek overfor Allah er de som er vantro, og ikke vil tro. Vers 61: De vantro må bare ikke tro at de kan komme unna. De kan ikke forpurre noe. Vers 62: Gjør klar mot dem alt dere makter av stridskrefter og rytteri, så dere kan sette skrekk i Allahs og deres fiende og andre i tillegg, som dere ikke vet om. Men Allah kjenner dem. Alt dere legger ut for Allahs sak, får dere fullt igjen. Dere skal ikke lide urett.” Og: «Hvis de [vantro] snur seg bort, så pågrip dem og drep dem (sure 4,89) og «Kjemp alle mot de vantro»(sure 9,36).»

Neste spørsmål Tajik fikk var ”Hva er en god muslim?” Hun svarte:

– Heldigvis og uheldigvis kan jeg ikke svare på det, smiler Hadia Tajik.

Var det vanskelig å svare på? Bekjenner hun seg ikke til Aps verdiplattform? Som er basert på frihetsverdiene og en sekulær rettsstat. Er ikke det å være en god muslim – å stille seg bak Ap og det norske verdigrunnlaget, og at en god muslim bidrar til fellesskapet etter beste evne?