Forskjellsbehandling og diskriminering

Kultursensitivitet og overgrep

En Ap-politiker i Oslo og flere ikke-vestlige innvandrerforeldre har nylig etterlyst større kultursensitivitet i barnevernssaker. Altså: barnevernet griper for ofte inn og forstår ikke at deres normer og verdier er andre enn de norske. Barnevernsbarn svarer tilbake i dag: grip inn oftere og tidligere.

Ap-politiker  i Oslo, Elvis Chi Nwosu, beskrev nylig  situasjonen for ikke-vestlige barn og deres foreldre slik:

Se for deg at staten kommer og tar barna dine fra deg og plasserer dem hos en somalisk familie med helt annen språkbakgrunn enn det du har. Du får ikke treffe barna, kanskje bare fire ganger året, og neste gang du treffer dem, snakker de ikke norsk lenger.

I Aften i dag svarer styreleder i Landsforeningen for barnevernsbarn, Ruzzel Abueg, på tiltale.

I Norge er det forbudt å drive med oppdragervold. Når innvandrere kommer hit, kan det kanskje være vanskelig å forstå at vi ikke har samme måte å oppdra barn på, men de må likevel godta det, sier styrelederen for barnevernbarnas egen organisasjon.

54 prosent av barnevernsbarna i Oslo kommer fra innvandrerfamilier. Det handler gjerne om det som kalles oppdragervold. Skal barnevernet ta spesielle hensyn overfor foreldre med andre skikker? Nei, sier Abueg.

– Vi er enig i at barnevernet trenger å bli mer kultursensitive, men det betyr ikke at de gjør feil i å plassere barn med innvandrerbakgrunn et annet sted enn hos foreldrene bare fordi de har innvandrerbakgrunn, sier Abueg.

-Vold gjør like vondt uansett hvilken kultur du kommer fra.

 Abueg avviser at barnevernet griper for mye inn i innvandrerfamiliers oppdragelsesmetoder. Barnevernet må blande seg mer inn.

– Alle våre medlemmer sier det samme – barnevernet kommer heller inn for sent og de blander seg for lite. Det er ikke spesielt for barn med innvandrerbakgrunn, det gjelder alle barnevernsbarn. Jeg tror ikke innvandrere er overrepresentert fordi barnevernet har dårlig kulturkompetanse, sier hun.

Abueg ble selv hentet ut av barnevernet fra sin familie da hun var 14 år gammel.

 – Jeg skulle ønske barnevernet hentet meg tidligere. Tilknytning er viktig, men det er enda viktigere at du som barn har det trygt.

Biologi er nok viktigere for foreldrene enn barna, sa psykolog Vigdis Bunkholdt tidligere i år, som i mine ører lyder helt riktig.