Forskjellsbehandling og diskriminering

Jenteaborter i Sverige

I Sverige er abortgrensen satt ved 18.uke, altså når fosteret er hele 4,5 måned gammelt. I Danmark er grensen 14.uke, i Norge 12.uke. Dette har ført til en abortturisme til nabolandet Sverige, som kun kan stanses ved at Skandinavia samkjører abortgrensen.

Jeg mener det er rystende i seg selv at Sverige har satt abortgrensen ved 18.uke. En håndfull uker til og dette vil være et for tidlig født barn med gode sjanser til å overleve. Denne alt for høye abortgrensen fører altså til at kvinner i Danmark  og Norge – typisk med innvandrerbakgrunn fra kulturer der jenter er nedprioritert (særlig India, Pakistan, Kina), utnytter ”svenskehullet”, et fenomen man mener vil øke. Lederen av Abortrådet i Danmark mener det er danske kvinner som drar over Østersund, mens legen Vibeke Manniche mener det først og fremst er kvinner med ikke-dansk bakgrunn.

– Indtil 18. uge skal skanningerne kun bruges til at se, om fostret har en sygdom. Oplysninger om kønnet bør først gives, når kvinden er så langt i graviditeten, at hun ikke længere kan få en abort i Sverige, siger læge Vibeke Manniche.

Hun mener, at det især er kvinder med anden etnisk baggrund, herunder muslimer, der vælger at få en abort i Sverige, efter at den danske grænse for en legal abort er overskredet.

– Jeg er ikke i tvivl om, at der blandt visse kulturer er et meget stort pres på kvinden for, at hun skal føde en dreng. Den kønssortering er danske klinikker med til at legitimere ved at oplyse barnets køn allerede i 14. uge, siger Vibeke Manniche.

I Norge har temaet vært til debatt tidligere. Direktør Sissel Rogne i Bioteknologinemnda pekte da på at hun aldri hadde hørt om kvinner som dro til Sverige og aborterte guttebarn.

Gravide kvinner i Norge sjekker hvilket kjønn det ufødte barnet deres har. Deretter drar de til Sverige for å ta abort. Ifølge direktør Sissel Rogne i Bioteknologinemnda skjer dette kun når kvinnene får beskjed om at de skal føde et jentebarn, skriver VG.

Jeg kan bare uttale meg basert på de tilfellene vi hører om. Men disse dreier seg om tilfeller der jentebarn ikke har vært så populært. Jeg har ikke hørt om tilsvarende tilfeller av gutteaborter, sier Rogne til VG.

(…)

Vi hører særlig om at dette skjer blant våre nye landsmenn. I enkelte av disse miljøene er man kanskje mer opptatt av familiebalansering og hvilket kjønn barnet blir, sier Rogne.

Jordmor Sara Kahsay fra Eritrea har samme erfaring som Rogne:

Det hender ofte at vi på Føden får spørsmål fra kvinner som vil vite kjønnet på barnet svært tidlig. Vi hører ofte kommentarer fra familien rundt, kanskje fra ektemenn, fedre eller onkler, om at de ønsker seg en mannlig arving, sier Kahsay.

Hun sier hun har fått flest henvendelser fra det pakistanske miljøet

Dette betyr at i Norge i 2012 drepes jenter fordi de er jenter. Ja, sterke ord, men like fullt riktig. Så vidt vi vet, har myndighetene ikke satt inn tiltak mot utviklingen.