Innvandring

Hva miggene kan fortelle

Ansatte i det svenske migrasjonsverket, på svensk kalt en migga, har historier å fortelle som burde interessere det svenske politiske lederskapet, som nå skal håndtere mellom 1 200 – 1 500 nyankomne asylsøkere per uke. Det handler om historier som bevitner et komplett asylhavari.

Julia Caesar skrev om dette i går, men da hennes tekst er svært lang, plukker jeg opp akkurat dette poenget igjen.

Blant annet på denne bloggen til Merit Wagers blogg forteller migger anonymt om erfaringer med asylsøkere. Det handler om bedrageriforsøk og lite behov for asyl – mildt sagt.

En migge sør i Sverige forteller om et møte med en syrisk familie som søker asyl i Sverige. ( Liknende historier har også blitt fortalt av andre migger.)

 Når jeg undrer om de har noen spørsmål til meg, så er det fire viktige spørsmål de stiller: