Politikk

Fortell meg at jeg tar feil

Jeg kan konstatere: tvangs- og henteekteskap, kjønnslemlestelse, klestvang, fremvekst av islamisme på bekostning av kvinners frihet, er like fraværende på Sivs dagsorden – som på Ernas dagsorden. Derfor denne snikende mistanken, som også er en spekulasjon i politikkens maktkorridorer: har Siv lagt seg flat for Erna – i håp om en fremtredende statsrådspost? Er avtalen allerede inngått: Siv får finansposten, og Høyre tar seg av innvandringsfeltet?

Tok jeg feil, Siv?

I 2006 pekte jeg freidig på Siv Jensen som Norges ledende feminist  En snikende uro har krøpet innunder huden siste året: var jeg for optimistisk? Maktpolitisk naiv? Tok jeg rett og slett grundig feil?

Jo da, jeg hadde godt belegg for påstanden som, med vitende og vilje, provoserte harmdirrende kvinnelige politikere i Ap og SV. Realpolitisk har de nemlig unnlatt å stå opp for Norges nye jenter og kvinner med muslimsk bakgrunn. Rettighetsmessig den mest marginaliserte gruppen grunnet antifeministiske tradisjoner og praksiser. I kronikken ”Siv Jensen – landets ledende feminist” (4.oktober 2006, Dagbladet), hevdet jeg bl.a. at dersom Norge hadde ført innvandringspolitikken til Frp siste 20 – 30 årene, ville henteekteskapene vært minimale, hvilket er den innvandringen som har skapt flest integreringsproblemer og slik ikke minst fratatt så alt for mange muslimske jenter og kvinner grunnleggende friheter. Konkret skrev jeg bl.a. følgende:

”Det skrikende paradokset for oss med lang fartstid på venstresiden er at Frps mangeårige politikk ville beskyttet både enkeltindivid og det sekulære demokratiet mot oppsplitting. Frp har lenge villet optimalt stoppe de transkontinentale henteekteskapene. Unge ville da blitt beskyttet mot tvang, og praksiser som kjønnslemlestelse og kvinneundertrykking generelt hadde vært sterkt begrenset. Frp har også sagt nei til henting av søskenbarn, en særlig hemsko for integrering viser forskning fra England. Frps politikk ville altså sterkt bremset gettoiseringen og derav gradbøying av menneskerettigheter. I et kvinneperspektiv helt avgjørende.”

Jeg står 100 % inne for dette den dag i dag. Men noe har skjedd: Siv Jensen lever i skyggenes dal i innvandringsdebatten. Hun er påfallende taus, det i en tid der den ekstremt kvinnefiendtlige ideologien islamismen er på så sterk fremmarsj at selv de tilgjort uvitende ikke lenger kan benekte tilstanden.

Oslo får et flertall innvandrere innen 2040 med dagens innvandringstempo, der syv av ti vil ha ikke-vestlig opphav, majoriteten fra den islamdominerte verden. Man må ikke være Petter Smart for å forstå hvilken kolossal reversering dette vil bli av friheten for kvinner. Tror Siv og andre at jeg nå slår vel hardt på tromma, anbefales filmen ”Femme de la Rue” fra Brussel (tilgjengelig på youtube), som avdekker en så massiv seksuell trakassering av kvinner i bydeler dominert av muslimer, at det rett og slett er til å gråte over. Oslo ca 2025?

Jeg kan konstatere: tvangs- og henteekteskap, kjønnslemlestelse, klestvang, fremvekst av islamisme på bekostning av kvinners frihet, er like fraværende på Sivs dagsorden – som på Ernas dagsorden. Derfor denne snikende mistanken, som også er en spekulasjon i politikkens maktkorridorer: har Siv lagt seg flat for Erna – i håp om en fremtredende statsrådspost? Er avtalen allerede inngått: Siv får finansposten, og Høyre tar seg av innvandringsfeltet?

Om dette vil være en katastrofe for Frp (velgerflukt), får partiet finne ut av selv, men jeg spør meg: hvilke følger vil dette få for Norge? For under Erna som statsråd for dette feltet var det full gass på innvandringen gjennom ekteskap. Den medieskapte ”Jern-Erna” brukte jernet på flyktningene, på innvandringsfeltet dog (familiegjenforening – og etablering), var en bedre karakteristikk ”Bomulls-Erna”. Eller som en toppbyråkrat sa det underhånden i et møte med HRS: Erna var ikke interessert i å røre familieinnvandringen.

Dette gjenspeiler Høyres partiprogram den dag i dag.

Naivismen var i front i verdipolitikken også. For samme Erna leflet den gang endog med å opprette et shariaråd, der muslimske kvinner tryglende kunne be imamer og dets like om skilsmisse.

Og samme Erna raste da Stortinget ville gjeninnføre helseundersøkelser for å forebygge kjønnslemlestelse. For å gi noen eksempler.

Vi har nå en regjering som tillater en høyere innvandring enn noen gang, og som verdimessig er helt bakpå. Står vi i fare for å få en regjering i 2013 som følger Aps kurs videre, der Høyre har hånden på rattet, og med Frp parkert på bakrommet? Resultat? Fortsatt massivt med tvangsekteskap, hijab og ansiktstildekning brer ytterligere om seg, kjønnssegregeringen likeså, både i utdannelsesinstitusjoner og i gatene. Jenter skal fremdeles ikke beskyttes mot lemlestelse, gettoene vil bre om seg, og vår tids farligste ideologer, islamistene, vil øke i antall og omfang.