Politikk

FN blåstempler undertrykkelse

FNs Menneskerettighetsråd har vedtatt en ny resolusjon som skal fremme ”tradisjonelle verdier”. Verdiene er ikke definert og kan dermed tolkes fritt. Slik åpner FN for brudd på minoriteter og sårbare gruppers rettigheter. FN legger forholdene til rette for at barn kan giftes bort, at kvinner kan voldtas i ekteskap, at homofile og religiøse minoriteter kan undertrykkes. USA er særlig bekymret for konsekvensene i forhold til arbeidet mot kjønnslemlestelse.

Hege Storhaug, HRS

Eksperter på menneskerettigheter og en rekke vestlige FN-representanter er bekymret for konsekvensene av den nye resolusjonen. Bortgifting av barn, kjønnslemlestelse, endog æresdrap – dette er noen overgrep med bakgrunn i tradisjon som nå kan forsvares med henvisning til den nye resolusjonen (wprd-dokument).

Resolusjonen ble vedtatt 27.september etter press blant annet fra Russland. Resolusjonen fremhever ”familiens viktige rolle” og maner til en ”bedre forståelse av menneskehedens tradisjonelle verdier”.

Hva som menes med ”tradisjonelle verdier”, hopper resolusjonen over. Dermed er det fritt frem for det enkelte land selv å definere hvilke tradisjoner man vil beskytte og videreføre?

Den ledende menneskerettighetsjuristen i Danmark, Jacob Mchangama, som arbeider ved Center for Politiske Studier (CEPOS) er bekymret, melder Information. Man kan ikke snakke om tradisjonelle verdier uten å sette dette i en kulturell og nasjonal kontekst, mener Mchangama. Nettopp derfor åpner resolusjonen for misbruk.

”Alt efter hvordan man tolker traditionelle værdier, kan Egypten eller Saudi-Arabien sige, at i deres land er islam en traditionel værdi, og derfor behøver de ikke tillade religiøse minoriteter,” siger han.

15 medlemsland stemte mot resolusjonen. Tre av dem ikke-vestlige små land: Botswana, Costa Rica og Mauritius. Ellers er det utelukkende vestlige land som stemte mot. USAs begrunnelse for å gå mot resolusjonen, lyder slik:

”Det fundamentale problem set fra et amerikansk synspunkt er, at de universelle menneskerettigheder kan blive undermineret i tilfælde, hvor traditionelle værdier spiller ind,« skriver ambassadør Eileen Chamberlain Donahoe, USA’s repræsentant for FN’s Menneskerettighedsråd i en skriftlig udtalelse til Information.

Ifølge ambassadør Eileen Chamberlain Donahoe kan enhver, der tilhører en minoritet komme til at mærke konsekvenserne, hvis de universelle menneskerettigheder ikke bliver overholdt.

»Det er især de sårbare, såsom unge piger, der kan risikere at blive udsat for omskæring, vi er bekymrede for,« skriver hun.

Norge er et av 47 medlemsland i FNs Menneskerettighetsråd, som er det viktigste FN-organet ”for å fremme og styrke menneskerettighetene”, som Regjeringen sier det på sin nettside. Og videre: ”Menneskerettigheter er en grunnstein i norsk utenrikspolitikk. Slik er det ikke i alle land, og vi ser i dag mange forsøk på å svekke menneskerettighetene.” Ikke overraskende er Norges representant i rådet også bekymret.

”Vores regering er meget bekymret for, at de udefinerede ’traditionelle værdier’ kommer til at underminere de normer yderligere, som de internationale menneskerettigheder værner om, frem for at fremme dem,” siger den norske repræsentant for FN’s Menneskerettighedsråd.

Det var Russland som presset hardest på for å få gjennom resolusjonen sammen med en rekke ikke-vestlige land. En ekspert mener Russland har et langsiktig mål: å kunne rettferdiggjøre brudd på andre sentrale menneskerettigheter.

”Formentlig vil Rusland bruge resolutionen til at fremføre et stærkt argument om, at traditionelle værdier er vigtigere end menneskerettighederne,” siger Stuart Halford.

Jacob Mchangama mener resolusjonen er et uttrykk for at landene som stemte for, vil fjerne seg fra vestlig oppfattelse av menneskerettighetene og gjøre dte vanskeligere å kritisere land som krenker klassiske frihetsverdier.

”Deres mål er, at få fokus væk fra de klassiske frihedsrettigheder,” siger han.

Mchangama sin bekymring deles av Tanya Lockshina, seniorforsker i Human Rights Watch i Moskva. Hun mener blant annet at Russlands motiv er knyttet til homoseksuelles menneskerettigheter. Russland vil med resolusjonen alliere seg med ikke-vestlige land som i bredt mon undertrykker homoseksuelle. Russland forbyr allerede i dag positive ytringer om homoseksualitet i ni provinser.

Hun tror især, at det drejer sig om, at Rusland vil forsøge at påvirke og ændre debatten om, at homoseksuelle er beskyttet af menneskerettighederne.

»Det er et forsøg på at få international blåstempling af homofobiske initiativer og at alliere sig med andre lande, som også diskriminerer homoseksuelle,« siger Tanya Lockshina.

Ifølge hende er det særligt de homoseksuelle, der vil bliver ramt, og netop den gruppe er årsagen til, at Rusland har gennemtvunget resolutionen. Russisk lovgivning forbyder homoseksuel propaganda i ni provinser indtil videre. Propagandaen kan bestå i petitesser, som at gå med en T-shirt med en regnbue. Straffen er minimum en bøde og kan give op til 15 dages administrativ detention.

»Det vægtigste argument, vi har i modkampen mod diskrimination, er netop, at de overtræder menneskerettighederne. Det er derfor, at Rusland prøver at udfordre, at man ifølge menneskerettighederne skal kunne nyde beskyttelse som homoseksuel,« siger Tanya Lockshina.

Resolusjonen er kjemisk fri for omtale av negative sider ved ”tradisjonelle verdier”, og hvordan disse verdiene kan brukes som påskudd for menneskerettighetsbrudd. Nettopp dette fraværet av diskusjon i resolusjonen, åpner for misbruk. Særlig kvinner, homoseksuelle, biseksuelle og transpersoners beskyttelse, bekymrer instituttet, ved Fregus Kerrigan.

”Ud over homo- og biseksuelle og transpersoner, bør kvinder i mange samfund være på vagt over for de tendenser. FN’s Særlige Rapport om Vold mod Kvinder beretter ofte om, hvordan tradition og kultur misbruges som forsvar for undertrykkende mønstre og magtstrukturer,« siger han. Det er der enighed om blandt dem, som Information har talt med.

Tania Dethlefsen, leder av internasjonal avdeling i Sex & Samfund, mener at i de siste årene har man sett bakstreverske krefter og bevegelser som åpent har agitert mot minoriteter og kvinners rettigheter. Et tema er voldtekt in ekteskapet. Et annet er barneekteskap. Og det er ikke mer enn 100 år siden at kvinners rett til å stemme ble innført – som var mot våre tradisjonelle verdier den gang.

”I nogle kulturer er det tilladt, at man voldtager, når det er inden for ægteskabet. I andre er det børneægteskaber, omskæring og kønsbaseret vold,« siger Tania Dethlefsen.

For Stuart Halford består det primære problem i, at han ser traditionelle værdier som en dynamisk størrelse, i modsætning til en historik, man kan refererer til.

»Vi skal huske, at kvinders ret til at arbejde og stemme for ikke så længe siden ville stride imod vores egne daværende ’traditionelle værdier’. Det tager resolutionen ikke forbehold for. Traditioner, kulturer og sociale normer har altid udviklet sig, og det vil de altid gøre,« siger Stuart Halford.

FNs Menneskerettighetsråd har vel med denne resolusjonen nok en gang undergravet egen troverdighet. Hvor lenge vil vestlige demokratiske land akseptere å bli overkjørt av despotiske regimer?

USAs begrunnelse for å stemme mot resolusjonen kan leses her under tittelen:

U.S. Opposes Resolution on “Traditional Values:” Could Have Negative Effect on Women, Minorities, Vulnerable Groups