Terrorisme og ekstremisme

Dødsens alvor

Ubaydullah Hussain, født i Oslo, står frem med sine visjoner i Morgenbadet i dag. Han er stort sett helt ærlig i sin ideologiske overbevisning: mennesker skal i tråd med Muhammeds liv og lære drepes for å håne islam, kvinners rettigheter står sterkere i Saudi-Arabia enn i Norge, og kvinner kan ikke gå utendørs uten mannlig beskytter (ja, jeg håper han ikke har en søster, ei heller hustru eller datter). Hussain er leder av Profetens Ummah, og han avstår fra å kommentere om han kunne begått terror eller om han ville ha varslet norske myndigheter om forestående terrorangrep. Da tar vi det for gitt at PST har han under radaren 24 timer i døgnet.

Hege Storhaug, HRS

Hvor mange slike tåler samfunnet vårt? Det var min første tanke. Intervjuet i Morgenbladet (s.2 og 3, ikke på nettet), under tittelen ”Islamisten”, er på den ene siden vanskelig å ta alvorlig (det er for hjernetomt og preget av indoktrinering til det), på den andre siden er dette dødsens alvorlig – bokstavelig talt. Denne norskfødte borgeren, med alle rettigheter og friheter som enhver annen statsborger nyter godt av, vil utvilsomt avvikle alt vi kjenner av friheter. Her er et utdrag.

– Er innføring av sharia et mål i Norge?

– Ja, det bør være det for alle muslimer. Guds lover ser vi som det høyeste.

– Er det strid mellom Guds lov og menneskerettighetene?

– Det er flere punkter hvor det er strid mellom menneskelagde lover og Guds lover. For eksempel tillater FN at kvinner kan selge kroppen sin for penger. Slik er det også i Norge. Men når det kommer til å kle seg anstendig, i niqab, og beskytte seg mot samfunnets dårlige verdier, ja, da stopper menneskerettighetene dette. Hvor er logikken?

– Hvem ber kvinnene om å ikle seg niqab, om ikke menn som deg?

– Det er ikke ulike tolkninger i spørsmålet om å kle seg anstendig.

– Men er ikke niqab en fortolkning?

– Jo, bruk av niqab er ikke obligatorisk, ifølge Koranen. Kvinnen kan selv bestemme om hun vil ha på niqab. Men dersom hun selv ønsker det, hvorfor skal vi ikke tillate henne det?

– Kommenterer du kvinner som går med håret utslått?

– Mener du direkte til kvinnen?

– Ja.

– Det vil jeg ikke svare på, men følger du islam, skal en kvinne kle seg anstendig. En kvinne bør også gå ut med en mahram, en far, bror, ektemann eller sønn over 15 år for å beskytte seg mot voldtekter og overgrep, som dessverre skjer gang på gang i Norge. Mange nordmenn reagerer på alt dette, men tanken er å beskytte kvinnen mot mye av det vi ser i Vesten.

– Forstår du at det kan oppfattes som å kontrollere kvinnen?

_ Nei, nei, la meg forklare. I sommer var jeg i Saudi-Arabia og snakket med folk om kriminalitet i landet. Jeg spurte om voldtekter, og det forekommer to-tre tilfeller hvert år. Langt færre enn i Norge.

– Samtidig som Saudi-Arabia bryter menneskerettigheter over en lav sko.

– Heller ikke saudierne følger sharia helt og fullt. Men kvinners rettigheter står sterkere der enn i Norge. Her snakker vi om likestilling, mens Saudi-Arabia beskytter kvinnene fysisk og tilrettelegger for dem. For eksempel hang det i flybussen en plakat som sa at bare kvinner og eldre kan sitte. Menn må stå. Det er et lite eksempel, som viser at kvinnen er høyt verdsatt og respektert.

– Du nyter godt av norsk ytringsfrihet.

_Islam tillater enhver å si hva man mener, men ikke krenke en annen religion eller profeter. Det er heller ikke lov å brenne kirker eller andre religiøse steder som allerede er bygget. Det viser at islam respekterer andre religioner.

– I Norge er det bygget en rekke moskeer de siste årene.

– Vi kunne ha levd godt sammen, dersom den ene parten ikke hadde ført krig. Da ville vårt fokus vært å opplyse om islam. I dag blir det for mye politikk.

– Går du med på å bli kalt en ekstrem islamist?

– Islamist må du gjerne kalle oss, for alle muslimer bør være islamister. Men ord som fundamentalister, ekstreme og radikale vil jeg ikke assosieres med. Hvis noen oppfatter det som ekstremt at en muslim snakker ut fra Koranen, profetens praksis og et islamsk ståsted, så får det være opp til dem. Verden går mer og mer bort fra religion, det gjelder også kristne

og jøder, og da er det lett å tenke at all religion er ekstrem. Jo flere fristelser, desto mer beveger man seg bort fra sine religioner, dessverre.

– Vil du kunne legitimere et voldelig angrep i Norge, utført av muslimer?

– Vi muslimer er én nasjon og ett folk. Det faktum at også Norge har vært med på å angripe Irak og Afghanistan, betyr at også Norge angriper hele den muslimske befolkningen. Svaret er at det hadde ikke overrasket meg. Norge har mye makt i den store krigen mot muslimene.

– Kunne du ha legitimert det?

– Jeg kunne hatt forståelse for det, ja. Norge har vært i Irak og Afghanistan i ti-tolv år. For ikke å snakke om den økonomiske støtte, samt salg av våpen, ammunisjon og bombeutstyr, til land som USA og Israel.

– Ville du ha fordømt et angrep?

– Så lenge Norge er i krig, og Norge får et slikt svar tilbake, så har ikke jeg noen rett til å fordømme det.

– Kunne du ha kjent til et angrep uten å varsle om det på forhånd?

– Det kan jeg ikke kommentere.

– Kunne du ha deltatt?

– Det har jeg heller ingen kommentar til. Men bare alt går bra i Norge, så bryr man seg ikke om all den urett Norge selv begår. Profeten sa for fjorten hundre år siden, at det vil komme en tid der mitt folk går bort fra religionen, og én gruppe vil kjempe for Guds verk.

– Og der er du?

– Jeg håper det, insh’Allah, hvis Gud vil.