Islam

-Utraderer den kristne kulturarven

I et oppsiktsvekkende avisinnlegg tar en KrF-leder et ramsalt oppgjør med det hun mener er norske myndigheters flørting med islam. Monika Tettli, kvinnepolitisk leder av KrF i Møre og Romsdal har selv vært gift med en muslim i 30 år, og bodd ni år i den muslimske verden. Tettli stillerspøresmål ved hvorfor Stoltenberg utnevnte Hadia Tajik som kulturminister: ”Det kan se ut som om hun har fått jobben Stoltenbergs folk har begynt på: Å utradere vår kristne kultur, og åpne dørene for en annen kultur. Det er et farlig prosjekt.” Tettli kaller islams menneskesyn for ”forkvaklet”.

I et oppsiktsvekkende avisinnlegg tar en KrF-leder et ramsalt oppgjør med det hun mener er norske myndigheters flørting med islam. Monika Tettli, kvinnepolitisk leder av KrF i Møre og Romsdal har selv vært gift med en muslim i 30 år, og bodd ni år i den muslimske verden. Tettli stillerspøresmål ved hvorfor Stoltenberg utnevnte Hadia Tajik som kulturminister: ”Det kan se ut som om hun har fått jobben Stoltenbergs folk har begynt på: Å utradere vår kristne kultur, og åpne dørene for en annen kultur. Det er et farlig prosjekt.” Tettli kaller islams menneskesyn for ”forkvaklet”.

Dette er ikke sjelden kost. Det er helt ny kost fra KrF-hold, som antakelig vil få politiske etterspill.

Avisinnlegget stod på trykk i Bygdebladet på Sunnmøre, og til Dagbladet utdyper Tettli, som underviser i arabisk,  følgende:

– Det snakkes om humanismens verdinøytralitet. Humanismen er tuftet på kristen tenkning, moral og etikk.

(…).

– Hadde vi som nordmenn vært stolt av vår egen kultur og religiøse identitet, hadde vi ikke fryktet de med en annen kulturell bakgrunn enn vår egen. Men fordi vi har forkastet vår egen identitet klarer vi ikke å avgjøre hva som virkelig utgjør en trussel for Norge.

(…).

– Det går an å spørre hva regjeringen tenker med å innsette en ung muslimsk kvinne som kulturminister. Hva vet hun om vår kristne kultur? Det kan se ut som om hun har fått jobben Stoltenbergs folk har begynt på: Å utradere vår kristne kultur, og åpne dørene for en annen kultur. Det er et farlig prosjekt, sier Monika Tettli.

– Mine barn har muslimsk opprinnelse. Jeg var i nesten 30 år gift med en muslim og har bodd i den muslimske del var verden i ni år.

– Jeg opplever at den norske regjeringen knebøyer for islamsk ekstremisme. Istedenfor å kreve at de som kommer hit respekterer vår kristne kulturarv og norske lover.

– I Midtøsten ble jeg sett på som et sexobjekt og behandlet som en annenrangs person av muslimske kvinner og menn fordi jeg var fra Norge. Jeg har møtt omvendt rasisme både i Norge og i Midtøsten, sier hun.

(…).

Tettli sier rett ut at media ikke vil sette søkelys på Kristelig Folkepartis politikk.

– Hele det norske samfunnet — fra mannen i gata til rettsvesenet og politikere — er preget av en enorm informasjonsforvirring. Noe som igjen setter dype spor i den norske virkelighetsforståelsen, sier Monika Tettli.

Hun mener at det har vært en historieforfalskning i Norge de siste 10 åra, og sammenlikner det med fornektelsen av holocaust.

– Forkastelsen av tradisjonelle kristne verdier- som har vært Norges hjørnestein og skapt samhold mellom samfunnslagene er kostbart for landet vårt. Vi mister vår identitet.

– Ytringsfriheten truet

Monika Tettli mener regimet til den rødgrønne regjeringen truer ytringsfriheten i Norge.

– Vi står i fare for å bli straffet eller komme i PSTs søkelys som en trussel for landet, hvis vi ikke ytrer oss i tråd med den rødgrønne regjeringens ønsker og tanker. Vi blir stemplet som rasister og drapstruet hvis vi tar et oppgjør med islams forkvaklede menneskesyn og intoleranse overfor vestlig demokrati, sier Monika Tettli.

KrF-politikeren mener venstresida er ansvarlig for det hun beskriver som politisk korrekt jødehat i Norge.

– Vi har blitt påtvunget en statsstyrt tenkemåte. Hva skjer når retten til å tenke selv blir innskrenket. Hva har allerede skjedd med den norske ytringsfriheten etter 22. juli? Den er på god vei til å skli ut av hendene våre, og vi merker det knapt, sier Monika Tettli.

Dette ble lagt ut klokken 12.51, og ca en halv time var partilederen i KrF ute med beklagelse overfor Tajik,  som vi mener er på plass. Å gå til personangrep på Tajik er lite smakelig. Innholdet i kritikken generelt mot regjeringen og media, har derimot mye for seg.