Religiøse og politiske symboler

Uten niqab, ingen skolegang

- Får vi ikke bruke niqab på skolen, dropper vi utdannelse. Dette er budskapet fra unge kvinner i niqab, og de støttes av AUF, som mener at forbud mot ansiktstildekning er å ”snikinnføre” et niqab-forbud.

Hege Storhaug, HRS

Østfold fylkeskommune ved opplæringskomiteen vedtok i juni at det skulle bli forbudt med niqab og andre ansiktsdekkende plagg i skolen, mot SV og Venstres stemmer. Det ble da opp til fylkesrådmann Atle Haga å utforme regelverket.

Vedtaket vakte bred debatt, og fremdeles er ikke regelverket på plass. Nå har fylkesmannen moderert vedtaket, der det heter at elevene ikke skal kunne bruke plagg som ”helt eller delvis dekker elevenes ansikt i undervisningssituasjonen”. Elevene skal altså kunne bevege seg rundt som spøkelseskladder i korridorene og skolegården. Dette til tross går blant andre AUF i Østfold på barrikadene for niqaben. Hovedargumentet har de hentet fra niqabkledde elever som sier de ikke kan følge undervisning på skolen uten niqaben, melder NRK.

AUF deler oppfatningen og tror det kan være en måte å «snikinnføre» et niqab-forbud på. De mener det har gått prestisje i saken.

– For de det gjelder vil det ikke være bra nok med det forslaget som ligger på bordet nå, mener han.

– Jeg er overbevist om forbudet kan føre til at folk slutter på skolen, sier Sindre Lysø, leder i Østfold AUF.

Lysø refererer til et møte AUF har hatt med tre jenter som bruker niqab. Leyla Hasic fortalte da at et forbud kan bety slutten på skolegangen hennes.

– Konsekvensen for meg blir at jeg ikke får gå på skolen, at jeg blir hjemmeværende. Dette frarøver meg min rett til å fullføre skolen, sa hun til NRK i juni.

Argumentet lyder mer som en dårlig skjult trussel enn en realitet. Det minner om argumenter fremsatt i debatten i Frankrike i 2003-2004 da unge kvinner i hijab kom med liknende utspill da Frankrike vurderte å forby religiøse og politiske prangende symbol i skolen. Da forbudet ble innført, etter voldsomme protester også fra islamske organisasjoner, dukket likevel jentene opp på skolen. Kampen var tapt, det var ingen utvei.

Jeg vil anta det samme kan skje her dersom Østfold skjærer gjennom. Eventuelt at de unge kvinnene melder overgang til skoler utenfor fylket, eller sikrer seg undervisning andre steder. Vi har nemlig ikke skoleplikt i Norge, men opplæringsplikt.