Innvandring

”Unntaksregel” kan gi tusener ny asylsjanse?

Advokat Arild Humlen har fått gjennomslag for å anke en utvisningssak til Høyesterett. Humlen mener at to regler om utlendingers plikt til å oppgi riktige identitetspapirer står i strid. Den generelle regelen sier at en utledning har plikt til å klargjøre identiteten, mens en unntaksregel sier at man bør gjøre sitt beste for å klargjøre identiteten sin. Den siste regelen bør ha forrang, mener Humlen.

Hege Storhaug, HRS

Dersom advokat Arild Humlen vinner frem i Høyesterett, kan dette føre til at tusener av avviste asylsøkere på ny kan søke asyl i Norge, melder VG. I 2011 ble 1713 asylsøkere som ikke klargjorde identiteten sin utvist. Usikkerhet om identitet er en av de vanligste årsakene til at asylsøkere avvises.

Det er svært sjelden Høyesterett tar slike saker til behandling. I 2011 behandlet domstolen bare en slik sak, der asylsøkeren også fikk gjennomslag.En liknende sak har heller aldri vært oppe for norske domstoler, der to regler tilsynelatende står mot hverandre.To regler om utlendingers plikt til å oppgi riktige identitetspapirer står nemlig i strid, ifølge asyladvokaten.

Mens en regel slår fast at en utlending har plikt til å klargjøre sin egen identitet, slår en annen regel fast at utlendingen bør gjøre sitt beste for å gjøre dette. Den siste regelen står sterkere, mener han, fordi den er en unntaksregel som må gå foran den generelle reglen. Dette avviste lagmannsretten, men nå tar Høyesterett opp det prinsipielle spørsmålet på nytt.- Det betyr at Høyesterett ikke har vært fornøyd med lagmannsrettens behandling, sier Humlen.Vanlig årsakUtlendinger som ikke selv bidrar til å oppklare hvem de er, eller legger frem falske papirer, er en av de vanligste årsakene til at de blir utvist.

Utlendingsnemda har ingen statistikk over hvor mange asylsøkere som er avvist grunnet id-juks.