Politikk

SV og Islamsk Råd hånd i hånd

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen og Islamsk Råds leder Mehtab Afsar er på samme lag når de begge kritiserer at bønnerom på Hellerud vgs ble stoppet politisk. Det er litt av et signal SV sender ut til velgerne sine. Det var nok ikke tilfeldig at Heikki Holmås drev valgkamp i moské i Oslo ved forrige valg.

Hege Storhaug, HRS

Enhver sekulær muslim vet at deres venner ikke er å finne i SV. Dette har blitt klarere og klarere de siste årene, og det er ingen tegn til at den religiøse ”vekkelsen” i partiet er en influensa – som altså går over med tiden. For et svik i vår tid – av dem som har stått på barrikaden i kvinnekampen, som har fillerista prester og kirkas makt i årtier. Hjelpe og trøste, for en utvikling.

Jeg seg også et annet mønster: jeg treffer stadig flere med muslimsk bakgrunn som stemmer FrP. Sekulære muslimer, altså. Slik den verdimessige partipolitiske utviklingen er nå, er det all grunn til å tro at FrP vil tiltrekke seg flere av denne typen velgere. De religiøse til SV, de frihetselskende til FrP. Hvem ville trodd dette for 20 år siden, ja, kanskje ikke mer enn for 10 år siden?

Det er NRK som melder om kunnskapsministerens misnøye med at det ikke opprettes bønnerom på Hellerud vgs. Halvorsen skjønner ikke hvilket religiøse press det er fra radikaliserte unge i Osloskolen, som Carl Ivar Hagen vil skjerme rektorene fra. At Hagen presset skolebyråd Torger Ødegaard til å snu i saken – fra å ha vært for at den enkelte skolen selv bestemmer om man vil ha bønnerom eller ei, til å instruere skolene – mener Halvorsen handler om mer enn at Hagen brukte budsjettkortet. Hva Halvorsen mener med dette, forklarer hun ikke.

Hun mener snuoperasjonen dreier seg mer om budsjettet i Oslo, enn religionsfrihet.

– Elevene har ikke rett til et stillerom. Men jeg mener at det er klokt at beslutningene tas ved hver enkelt skole. Ødegaard bør stole på rektorene sine. Han har sin fulle rett til å overstyre rektorene i Oslo, og jeg kan ikke overstyre det, sier kunnskapsministeren.

Afsar på sin side, argumenterer for bønnerom med at der kan man også bedrive yoga. Det er lov å le… Ei heller mener Afsar krav on bønnerom har noe med radikalisering å gjøre. Vel, gruppen ved Hellerud vgs har vel selv klart tydelig nok å formidle sitt radikale budskap på facebook?