Politikk

Statsråd for menn?

En smørblid dansk utviklingsminister fra Det Radikale Venstre, Christian Friis Bach, angrer kanskje på at han la ut et foto av seg selv på Facebook.

Hege Storhaug, HRS

Her er den strålende fornøyde statsråden

Her er teksten Friis Bach la til fotoet:

Været i Sana’a, Yemen hele dagen. Helt unikt og smukt sted – minder om 1001 nat og spænder fra Niebuhrs ekspedition for 251 år siden og til det yemenitiske forår i dag. Er nu en enestående national dialog om fremtidens Yemen – og om fred, forsoning og fremgang. Mødt præsidenten, premierministeren, udenrigsministeren, nobelpristageren og revolutionens moder Tarwakull Karman og de unge aktivister (herunder Nadia, 29 år på billedet) som stadig i tusindvis ligger i telte på frihedspladsen i kampen for demokrati og retfærdighed. Kom så Yemen!

Vel, som statsråd ville jeg anta at man eksempelvis ønsker å assosieres med rollemodeller eller et prosjekt man er stolt over å ha bidratt til.

Dette kan kanskje kalles å gjøre Jemens kvinner (og menn) en bjørnetjeneste?