Islam

Religionspoliti

Ledelsen ved Hellerud vgs som i morgen åpner døren for islamsk bønn kl 14.20 i skolens lokaler, må kunne avkreves ansvar for å ha handlet mot elevenes interesser og rettigheter. Ettersom skolens ledelse er velkjent med det betydelige presset på særlig jenter om å kle seg i tråd med streng islamsk kleskodeks, skjønner vel samme ledelse at det nå vil bli press på elever om å stille opp til bønn? Elever som har muslimsk bakgrunn og som ikke ønsker å be i skoletiden vil bli definert ut som urene av det selvoppnevnte religionspolitiet.

Hege Storhaug, HRS

Hellerud videregående skoles ledelse har tillatt bønnerom ved skolen etter lang tids press fra radikaliserte ungdommer. Ifølge vår informasjon, pågår det en betydelig islamsk radikalisering ved skolen.

Det ligger således i sakens natur at de unge som står bak presset om å få bønnerom, er radikalisert ungdom. Det ser selv svaksynte ved å ta en kikk på facebook-siden ”Felles Fredagsbønn På Hellerud VGS”. Skolen med i overkant av 500 elever, har 231 medlemmer.

Disse unge nøyer seg ikke med hijab. Klærne skal i tillegg være svært side, noe annet er synd. Se her hva man finner på FB-veggen deres:

Slikt press skal altså jenter i Norge leve med i skolehverdagen. Det er en skam.

Nå tillater endog rektor ved skolen et eget bønnerom, som hun sa til meg tidligere i dag: av hensyn til brannsikkerhet (sic!). Dette fordi unge det siste året har bedt i skolens aula og i kjelleren, forklarte Tora Mørstad meg. Hvis dette handler om brannsikkerhet, så var det vel bare å låse av aulaen og kjelleren?

I skrivet som er tilgjengelig på facebook, heter det at det kan bes fire ganger i uka, altså alle dager utenom onsdag (hvorfor ikke også onsdag, kjenner jeg ikke til, men jeg vil anta at årsaken er av praktisk karakter). Det heter videre at initiativet er en prøveordning ut oktober måned.

Rektor Mørstad har med dette valgt side med ekstremistene, og vendt ryggen til vanlig ungdom med muslimsk bakgrunn. Selvsagt vil det bli en ”klasseinndeling” nå ved skolen, der de bedende anses som de troende, mens muslimsk ungdom som avstår fra bønn i skoletiden, vil bli mistenkt for å være mer eller mindre frafalne, uansett blir de karakterisert som dårlige muslimer av de radikaliserte. Snakker om å legge forholdene til rette for religionspoliti på skolens område.

For øvrig er Fahad Qureshi, leder av gjennomislamiserte Islamnet, inne på facebook-siden og gratulerer dem med gjennomslaget. Mens eksempelvis ei jente som heter Nafisa El Houssni sier dette: ”hvis bønnerommet deres ser slikt ut, så bytter jeg skole kjapt :p .. jeg ber under trappene med noen få andre. Det er både ekkelt og kaldt.” Ja, Mørstad har virkelig lagt ut lokkemat for å fylle opp skolen med radikalisert ungdom.

Det som har skjedd er et veritabelt svik både overfor frihetsverdiene generelt, og overfor sårbar ungdom generelt.