Integrering og integreringspolitikk

Mer dramatikk i Drammen taxi

Mannen som skal rydde opp i den dramatiske situasjonen i Drammen taxi, der det handler om ansatte som utsettes for drapstrusler, og der det foregår en religiøs maktkamp som også resulterer i personutrenskninger eller rene mafiametoder, har selv blitt tatt i å jukse med taksameteret. Asif Khalil er både styreleder, daglig leder og trafikkleder av selskapet. I 2010 fikk han bot på 10 000 kroner for fiktive regninger for oppdrag han ikke utførte for det offentlige.

Hege Storhaug, HRS
Det tradisjonsrike selskapet Drammen Taxi, etablert i 1914, står nå i en dramatisk situasjon. I løpet av ett drøyt år har 12 heltidsansatte sluttet, av ”ulike årsaker” som det heter, og tidligere styreleder i Drammen Taxi mener det er snakk om en religiøs maktkamp som består av personutrenskning etter rene mafiametoder. Trusler, også om drap, har ført til at flere tidligere ansatte i dag har voldsalarm. Selskapet er anmeldt til politiet av Arbeidstilsynet og HRS har nylig oppfordret Likestillings- og diskrimineringsombudet til å gå inn i saken.

Nå er det Asif Khalil som er både styreleder, daglig leder og trafikkleder i Drammen Taxi. Han skal rydde opp i selskapet. Men taxisjefen har selv en forhistorie med fiktive kjøreturer og regninger for oppdrag som aldri ble utført, melder NRK Buskerud. Selv avviser Khalil, som tidligere representerte SV i Drammen, og siden har hatt flere verv i partiet, at dette handler om svindel. Khalil kaller saken ”kommunikasjonssvikt”.

Våren 2010 hadde Asif Khalil fast oppdragskjøring for Buskerud fylkeskommune. Men da eleven Khalil skulle kjøre hver morgen ble syk, unnlot Khalil å rapportere dette til taxisentralen. I stedet fortsatte han å taste inn turene på taksameteret – i en periode på seks uker. Totalt tok han seg betalt for 21 turer som ikke fant sted.

– Et uvanlig tilfelle. Dette er ikke representativt for Drammen Taxi, sier daværende styreleder i Drammen Taxi, Tore Klyve Andersen.

Han fikk saken til behandling i styret 10. august i 2010 etter at saken ble oppdaget ved en tilfeldighet på sentralbordet.

– En svært alvorlig sak, sier Johan Remmen, som var daglig leder i Drammen Taxi da saken kom for dagen.

– Tragisk, med tanke på alle de som gjør jobben sin i Drammen Taxi, sier Bjørn Kopperud

Styret i Drammen Taxi reagerte kontant. I august 2010 fikk Asif Khalil en bot på 10.000 kroner. I tillegg ble han utestengt fra skolekjøring i det påfølgende året. Han måtte også betale tilbake pengene som han hadde mottatt for de fiktive turene.

Men så tok saken en uventet vending. Høsten 2010 trakk Tore Klyve Andersen seg som styreleder i Drammen Taxi etter en turbulent periode. Nestleder i det nyvalgte styret ble Asif Khalil.

En av de første sakene som ble behandlet etter valget, var en klage fra den samme Asif Khalil. Han ville ikke vedta boten på 10.000 kroner. Men hos ledelsen i Drammen Taxi var det liten støtte å hente.

I sakspapirene til styret skrev daglig leder Johan Remmen blant annet dette om saken:

«Asif Khalil har opptrådt i strid med regelverket ved ikke å melde fra til sentralen, og i stedet ta betalt for turene. Sanksjonen som styret har ilagt er, etter administrasjonens vurdering, relevant og riktig.»

Men da det nye styret behandlet saken, snudde saken i den nye nestlederens favør. Khalils bot ble redusert til 3000 kroner, og Khalil fikk også tilbake skolekjøringen.

Asif Khalil er i dag både styreleder, daglig leder og trafikkleder i Drammen Taxi etter en opprivende maktkamp i selskapet.

– Jeg har godtatt boten og gjort opp for meg. Dette var ikke noe jeg gjorde bevisst, sier han.

Khalil vil ikke være med på at dette var en form for svindel eller tyveri.

– Det var en kommunikasjonssvikt, sier han i dag.

Asif Khalil har nå tatt på seg jobben med å rydde opp i Drammen Taxi. Blant annet skal han ta tak i saker som den han selv er blitt straffet for.

Er du rett mann til jobben?

– Jeg er valgt på demokratisk vis av eierne og gjør den jobben jeg blir satt til. Andre får svare for om jeg er riktig mann eller ei, svarer Khalil.

Trafikkleder Bjørn Kopperud hadde ansvaret for å følge opp saken med de fiktive turene i 2010.

Kopperud er tydelig på at det som skjedde ikke kan bortforklares med kommunikasjonssvikt. Han peker på at Khalil rent fysisk tastet de fiktive turene inn på taksameteret og at han var logget på datasystemet med sitt eget sjåførnummer da pengene for de fiktive turene ble belastet kunden.

– Vedkommende sjåfør vet hvilke turer han skal kjøre og hvilke han ikke skal kjøre. Han vet også hvilke elever som skal på skolen og som ikke skal dit.

Kopperud som nå er ute av Drammen Taxi, mener det nye styrevedtaket hvor straffereaksjonene ble redusert til et minimum, er en fallitterklæring.

– Forstemmende. Jeg mener det er en legalisering av svindel, sier Kopperud til NRK

George Fulford var styreleder i Drammen Taxi da klagen fra Khalil ble behandlet. Fulford som er en av Drammens mest kjente forretningsadvokater og styregrossister, ønsker ikke å kommentere saken nå.

Fulford sier at han senere trakk seg fra styret på grunn av mange uoverensstemmelser med både Asif Khalil og de andre medlemmene i det nye styret.