Islam

Kopierer de vantro

En ukjent radikal gruppe tillyser demonstrasjon førstkommende fredag for å gjenreise Muhammeds ære. Islamnet er derimot sterk motstander av demonstrasjon, da dette er å kopiere oss vantro. Islamnet skal således heller opplyse oss vantro om islams stifters fortreffelige verdier. Islamsk Råd velger også å avstå fra demonstrasjon, visstnok. Rådet skal således heller "markere" sin sårethet.

Hege Storhaug, HRS

I kjent stil henviser islamistene i Islamnet til kjente islamistiske lærde internasjonalt når det forklares hvorfor demonstrasjon er uislamsk, altså å gå i fotsporene til oss som er vantro. Men t-shirt med logoen ”I love my Prophet”, stilte Islamnets leder Fahad Qureshi i Ukeslutt der han hver eneste gang islamstifteren ble tatt i munnen la til et fred være med han, og forklarte oss hvor høyt elsket islams stifter er: som en ”god muslim” elsker «fred være med han-Qureshi» islamstifteren høyere enn seg selv, høyere enn sin egen mor, søster og bror. «Fred være med han-Qureshi» mener at å gå ut i gatene og skrike foran ambassaden bare vil ha motsatt effekt, og skade profeten Muhammed. Derfor mener «fred være med han-Qureshi» at vi nordmenn trenger informasjon om Muhammed og ”hvilke verdier som gjør at han er så viktig for muslimer”.

Hvilke verdier Qureshi sikter til, spesifiseres ikke. Det har derimot Halvor Tjønn gjort gjennom å gå til historiske kilder i boken Muhammed. Slik samtiden så ham. Arne Dvergsdal i Dagbladet kommenterte boken blant annet slik:

Det er, for den som ikke visste bedre, sjokkerende lesning om en brutal og hevngjerrig despot.

Det mørkeste kapittelet er massakreringen av jødene i Medina våren 627. Under oppsyn av Muhammed ble 800 menn halshogd. Kvinner og barn ble solgt som slaver. Etter nedslaktingen valgte Muhammed ut den vakre jødinnen Rayhana som sin andel av byttet, og innlemmet henne i haremet som konkubine.

Ifølge VG skal det demonstreres førstkommende fredag. Hvem som står bak søknaden er ikke kjent.

Her er Islamnets ideologiske utlegging om hvorfor demonstrasjon ikke er anbefalt.

Islamsk Råd skal heller ikke demonstrere, visstnok. Der heter det i en melding som sirkulerer på facebook, at rådet skal arrangere en markering:

Markeringen er ikke for å demonstrere, men for å uttrykke hvor mye vi blir såret når vi blir mobbet over en lang periode. Vi blir mobbet i media, vi blir mobbet på skolen, vi blir mobbet på jobben.

Nå, ja, dette er jeg jammen ikke sikker på er den reelle virkeligheten. I hodene på dem som har mer respekt for en død mann enn levende liv, er det dog sikkert et korrekt verdensbilde.