Terrorisme og ekstremisme

Konverter – det eneste alternative

En imam i Toronto har løsningen på “blasfemiproblemet”: det holder ikke å angre og be om tilgivelse I etterkant av blasfemiakten. Det eneste akseptable alternativet er å konvertere.

Hege Storhaug, HRS

Samme imam er ”klar for å ta en kule i hjertet” når noen tuller og tøyser med Muhammed. Han er således klar for å gå i fengsel, for å beskytte Muhammed, forteller han.

Imamen brukes blant annet av FN som ekspert på interreligiøse relasjoner. Det tre minutters innslaget kan ses her på Youtube