Islam

Hellerud vgs med bønnerom

Hellerud videregående skoles ledelse har tillatt bønnerom ved skolen etter lang tids press fra radikaliserte ungdommer. Ifølge vår informasjon, pågår det en betydelig islamsk radikalisering ved skolen. På en facebookside som elever bak kravet om bønnerom har opprettet, er radikaliseringen helt åpenbar.

Hege Storhaug, HRS

Etter vår informasjon har det pågått en sterkere og sterkere radikalisering blant elever ved Hellerud vgs, formidlet av flere med tilknytning til skolen. Radikaliseringen anføres ikke minst av en elev ved navnet Said-Shafi Al Omar, som også er personen bak den offentlige søknaden om et bønnerom ved skolen. Søknaden er nå innvilget av skolens ledelse ved rektor Tora Mørstad. Begrunnelsen fra skolens ledelse er blant annet brannsikkerhet, som Mørstad forklarte på telefon til oss i formiddag. En gruppe elever har nemlig over tid benyttet skolens aula og kjeller til bønn, forteller Mørstad.

Da jeg spør Mørstad om det medfører riktighet at det over tid har pågått en radikalisering ved skolen, svarte hun at hun ”ikke hadde tid” til å snakke mer med meg grunnet lønnsforhandlinger. Mørstad avviser også at det er motstand blant lærerne om å gi etter for kravet om bønnerom.

Fra annet hold er vi dog kjent med at det flere lærere ved skolen skal være fortvilet over skoleledelsens vedtak, som trer i kraft i morgen. Da skal antakelig den selvoppnevnte lederskikkelsen, Said-Shafi Al Omar, lede bønnen klokken 14.20.

Samme Al Omar har signert søknaden om bønnerom, bekrefter Mørstad.

Maurstad bekrefter også at det har vært flere møter med elevene bak kravet om bønnerom. Skolens ledelse ønsker å ”prøve å komme dem i møte”, sier Mørstad, som legger til at alle elever har tilgang til bønnerommet. Altså vil ikke skolens ledelse tillate kjønnssegregering.

facebook har radikaliserte elever ved skolen opprettet en side som heter ”Felles fredagsbønn på Hellerud vgs”, der man nå også kan lese om skolens vedtak om bønnerom. Folk som har fulgt denne gruppen over tid, forteller at gruppens medlemmer har lagt ut sterkt radikalisert stoff, som så er fjernet av medlemmer med åpen advarsel om at PST følger fb-gruppen.

Presset på skolens jenter om å kle seg i tråd med streng islamsk kodeks, skal også ha tiltatt betydelig de siste årene, forteller de samme kildene oss..

I mars i år kom det et krav fra Islamsk Råd om å innføre bønnerom på norske skoler, dette i kjølvannet av at radikaliserte unge ved Ulsrud vgs demonstrativt arrangerte bønn på en parkeringsplass ved skolegården da de ble nektet eget bønnerom. Islamsk Råd, ved Mehtab Afsar mente det var en menneskerett at elevene fikk bønnerom. Dette gikk ikke skolebyråd i Oslo med på: skolen er en kunnskapsinstitusjon, ikke en religiøs institusjon, parerte Torger Ødegaard, som ville at den enkelte skolen selv skulle avgjøre spørsmålet. Kanskje Ødegaard bør revurdere beslutningen fra i vår, for å skjerme den enkelte skoleledelsen fra press fra radikalisert ungdom?

Så vidt vi kjenner til skal dette være Oslos første skole som har tillatt et eget bønnerom.

Kjenner noen til andre skoler med bønnerom i Oslo eller landet for øvrig, setter vi pris på informasjon.