Politikk

Hagen setter foten kontant ned

Carl Ivar Hagen er villig til å bryte budsjettsamarbeidet i Oslo dersom ikke Høyre og de andre borgerlige i bystyret sier nei til bønnerom i Osloskolen. Hagen vil altså ofre innflytelse på et Oslobudsjett på 43 milliarder kroner. Så viktig mener han saken er prinsipielt. Han mener videre at det er ansvarsfraskrivelse fra skolebyråd Ødegaard ikke å stoppe bønnerom.

Hege Storhaug, HRS

FrP i Oslo reagerer kraftig på nyheten på rights.no i dag om bønnerom på Hellerud vgs, som han mener skolebyråd Torger Ødegaard fraskriver seg ansvar for. Hagen sier han er for størst mulig frihet ved den enkelte skolen. Men, det går en grense, sier han til Nettavisen. Hagen vil beskytte de unge mot religiøst press i skolehverdagen.

– Skolen er og skal forbli en sekulær møteplass for barn og unge. Ved å åpne opp for muslimske bønnerom på skolene i Oslo, vil ungdom med opprinnelse fra muslimske land kunne føle seg presset til å delta på bønnen selv om de ikke ønsker det, sier Carl I. Hagen, gruppeleder i Oslo FrP.

Carl I. Hagen reagerer kraftig og mener at skolebyråd Torger Ødegaard (H) aksepterer at skoler i Oslo legger forholdene til rette for bønn i skoletiden.

Skolebyråd Torger Ødegaard sier til Nettavisen at han ikke forstår Hagens kritikk. Han kjente ikke til vedtaket ved Hellerud vgs, sier han.

– Dette er nytt for meg. Jeg mener at skolen er en kunnskapsinstitusjon og ikke religiøs institusjon, men situasjonen er slik at vi ikke detaljstyrer alle Oslo-skolene. Likevel vil jeg ta kontakt med rektor og driftsstyret på Hellerud VGS og diskutere dette så fort det lar seg gjøre, sier han.

Tidligere i år stilte Islamsk råd som krav at det skulle være bønnerom på alle skolene i Oslo. Det gikk ikke skolebyråd Torger Ødegaard med på, men mente at hver enkelt skole selv skulle avgjøre dette spørsmålet. Dette standpunktet mener Hagen er en ansvarsfraskrivelse.

– Jeg er for at hver enkelt skole skal ha mest mulig frihet i Oslo, men noen spørsmål er for viktige til å overlate til den enkelte skoleledelse. Nå må bystyret si klart ifra at vi ikke aksepterer muslimske bønnerom på våre skoler, sier Hagen.

Ødegaard stiller seg nok en gang uforstående til FrP-veteranens kritikk.

– Det jeg er klar på som Oslos skolebyråd er at skolen er en kunnskapsinstitusjon, ikke en religiøs institusjon. Jeg er helt uenig i at jeg ikke har sagt klart ifra, det er snarere tvert imot. Jeg har sagt at det ikke er naturlig å opprette bønnerom på skolene, sier han.

Ifølge FrPs pressemelding skal Oslo FrP i løpet av de neste månedene forhandle om neste års budsjett med byrådet i Oslo. Hagen sier det blir vanskelig å støtte en budsjettavtale med byrådet hvis en ikke får på plass et sentralt forbud mot bønnerom på skolene i Oslo.

– Jeg kan ikke se at vi kan støtte en budsjettavtale med et byråd som tillater segregering på skolene. Hvis ikke Høyre og resten av byrådspartiene ønsker å støtte oss i et forbud mot muslimske bønnerom på skolene, blir det meget vanskelig med en budsjettavtale, uttaler Hagen.