Ytringsfrihet

Frykt og beklagelse

Etter publisering av nye karikaturer i satiremagasinet Charlie Hebdo, har Frankrike besluttet å stenge ambassader i 20 muslimske land. Samtidig forbyr regjeringen demonstrasjoner i egne gater. I Oslo stiller politiet opp ved den franske ambassaden og skolen når det demonstreres mot filmen ”Innocence of Muslims” etter fredagsbønnen i dag. Samtidig er Obama på pakistanske fjernsynskanaler og beklager first amendment. ”Vi er imot alle forsøk på å sverte andres religiøse tro,” sier Obama.

Hege Storhaug, HRS

Siste utgave av satiremagasinet Charlie Hebdo viste en lang rekke islamkritiske karikaturer i kjølvannet av opptøyene og drapene grunnet filmen ”Innocence of Muslims”. Dette har fått Frankrike til å stenge ambassader i 20 muslimske land i dag som det er muslimenes fredagsbønn.

USA har på sin side brukt 70 000 dollar på å prøve å roe massene i Pakistan. I en 30 sekunders fjernsynsreklame, holder presidenten og Hillary Clinton en appell der Obama blant annet parkerer ytringsfriheten – USAs first amendment – på bakrommet, med disse ordene:

”Vi er imot alle forsøk på å sverte andres religiøse tro”

Ja, det er sant Lovmessig har ytringsfriheten vært selve varemerket til USA. Det kan se ut som om Obama tar landet inn på nye veier.

I nesten alle de største byene i Europa er det ventet demonstrasjoner i dag, samt i sentrale muslimske land

Mens i Oslo frykter politiet ikke bare angrep på den amerikanske ambassaden, men også på franske institusjoner, som den franske skolen og republikkens ambassade.

Rundt klokka 16 i dag, skal Islamsk Råd demonstrere på Youngstorget. Det blir spennende å se hvem som skal holde appeller. Kanskje vel så spennende blir det å se fremmøtet ved den amerikanske ambassaden, der radikale islamister har tillyst demonstrasjon.

Kort summert opp: man trenger ikke å være en Petter Smart for å se hva som må til for få hele klodens oppmerksomhet.