Terrorisme og ekstremisme

”En seriøs reaksjon”

Den ekstreme organisasjonen Hizb ut-Tahrir oppfordrer muslimer til å demonstrere foran den amerikanske ambassaden i København førstkommende søndag. I en pressemelding sies det at den islamharselerende filmen ”Innocence of Muslims” ”påkaller en seriøs reaksjon”, uten at hvilken reaksjon man mener er relevant spesifiseres. Videre heter det at vi muslimer ”bør høylytt fordømme enhver som fornærmer eller legitimerer fornærmelser av Allah”, som ”vi elsker høyere enn våres familier og liv”.

Hege Storhaug, HRS

Hizb ut-Tahrir (HuT)er så langt den eneste muslimske organisasjonen i Danmark som maner til demonstrasjoner mot filmen om Muhammed og islam som har satt Midtøsten på ny i brann. HuT mener filmen er ledd i en ”verdensomspennende antiislamsk kampanje”, melder Jyllands-Posten.

Pressemeldingen som HuT har sendt ut, er talende nok for gruppens uforsonlige og ubarmhjertige ideologi. Blant annet defineres samtlige regjeringer i Midtøsten, inkludert Iran, som ”pseudoislamske”. ”Kalifatet er den eneste reelle beskytter av Islam og muslimene,” heter det. Muhammed defineres videre som ”profet, menneske, far, statsmann, politisk leder og hærfører”.

Pressemeldingen:

I Allahs navn, Den Nådige, Den Barmhjertige

Den gentagne hån mod Skaberens Sendebud påkalder en seriøs reaktion.

Endnu en gang forfærdes muslimerne over en hadefuld bespottelse af Skaberens Sendebud {salla-Allahu alaihi wasallam – fred og velsignelser være med ham}. Denne gang gennem en film, som dæmoniserer Sendebuddet og Islams budskab. Muslimernes hurtige reaktion – især i Kairo og Benghazi – har rystet og skræmt politikerne verden over. I Vesten luftes de sædvanlige anklager fra sekulære kommentatorer, der skildrer Islam som intolerant over for ”kritik” og muslimerne som uciviliserede, fordi de ikke accepterer hadsk fremstilling af Allahs Sendebud {salla-Allahu alaihi wasallam}.

Den hån og spot, som gentager sig fra hadefulde personer, og reaktionerne i den islamiske verden og i Vesten, nødvendiggør at vi understreger følgende punkter:

1. Bespottelse af Allahs Sendebud {salla-Allahu alaihi wasallam} har altid været og vil altid være helt og aldeles forkastelig. Profetens ukrænkelige status – som værende kilden til retledning og lovgivning – er ikke og vil aldrig være til forhandling. Dette er et ufravigeligt standpunkt hos muslimerne verden over!

2. De nye fornærmelser kan ikke løsrives fra deres kontekst. Filmen er et naturligt produkt af dens samtid, som kendetegnes ved en verdensomspændende antiislamisk propaganda samt en krig rettet mod flere lande i den islamiske verden. Dertil kommer en politisk praksis, hvor Vestens politikere konkurrerer om at dæmonisere Islam og muslimer for at sikre indenrigs- og udenrigspolitiske interesser. Filmen følger således den årelange kurs, der gennem løgne, manipulation og dæmonisering rettet mod Islam og muslimerne, har skabt intolerante og islamofobiske samfund. Af den grund kan Vestens politikere ikke vaske hænder og frakende sig ansvaret for den nye fornærmelse.

3. Frustrationerne, som nu kommer til udtryk i den islamiske verden, skyldes bl.a. fraværet af den stat eller regering, der beskytter og reelt respekterer Islams værdier og ukrænkeligheder. Når enkelte muslimer reagerer følelsesmæssigt, så skyldes det fraværet af en islamisk og fyldestgørende reaktion fra regeringerne i den islamiske verden. Om end det er de moderate ”islamiske” regeringer, der opstod i kølvandet på det arabiske forår, de pseudoislamiske regeringer i bl.a. Golfen og Iran eller de øvrige såkaldte ledere i den muslimske verden, så bør de som minimum – og i henhold til Islams retningslinjer – bortvise ambassadørerne, bryde samtlige diplomatiske- og handelsforbindelser til ethvert land, der tillader sådanne fornærmelser. I sidste instans bør sådanne bespottelser opfattes som en åbenlys krigserklæring. Disse inkompetente regeringers svigt efterlader borgerne i en tilstand af desperation, som understreger behovet for reel politisk ændring i den islamiske verden, i modsætning til den kosmetiske ændring i kølvandet på det arabiske forår.

4. Vi muslimer må ikke lade os passivisere af, at muslimernes forfærdelse fremstilles som værende intolerant eller uciviliseret. Vi må heller ikke tillade nogen at så splid

blandt muslimerne gennem påstande om, at ekstremisterne udnytter sagen til egen fordel. Forsvaret af Sendebuddet og Islam er en livssag, der vedrører alle muslimer. Det er ikke muslimernes forfærdelse, som er uciviliseret og intolerant. Det er derimod de vestlige værdier og systemer, der på ny bekræfter deres uciviliserede natur, ved at gøre bespottelse og hån til en ret, som skal beskyttes. På samme måde viser disse værdier og systemer deres intolerante natur, når de gør muslimerne i Vesten til skydeskive for gentagne smædekampagner. De sekulære systemer og værdier, der forårsager intolerance mod diverse minoriteter, herunder sorte, jøder og mest aktuelt muslimer, kan, i modsætning til Islams systemer og værdier, aldrig formå at forme harmoniske og tolerante samfund.

5. Islam forbyder ikke debat om den islamiske tro. Islam forbyder ikke kritikere at debattere den islamiske livsstil og de islamiske systemer på saglig vis. Islam opfordrer tilmed muslimerne til tålmodighed over for fornærmelser mod deres person. Islam pålægger staten at garantere enestående rettigheder til alle sine borgere – muslimer såvel som ikke-muslimer – og beskytter deres liv, tro, ære og ejendom – hvilket intet andet system har formået. Men Islam tolererer ikke bespottelse af Skaberen eller Hans budbringere. I dag er der dog ingen stat i verden, der opretholder Islams ædle værdier, hverken internt eller på den internationale arena.

6. Hizb ut-Tahrir bestræber sig verden over på – og kalder muslimerne til – at fjerne de inkompetente regimer og systemer i den muslimske verden for at etablere den islamiske stat, Kalifatet, der vil opretholde Islams ædle værdier og bære dem ud i verden samt forsvare Islams ukrænkeligheder og Sendebuddets værdighed {salla-Allahu alaihi wasallam – fred og velsignelser være med ham}.

Når vi insisterer på disse bestræbelser og fortsætter med at kalde muslimerne til at deltage i dette arbejde, så skyldes det vores overbevisning om, at Kalifatet er den eneste reelle beskytter af Islam og muslimerne. Den muslimske Ummah bør afvise de uciviliserede vestlige værdier og systemer samt etablere den stat, der vil forsvare Islam og forsvare vores elskede profet.

Endelig opfordrer vi alle muslimer til at stå sammen om at forsvare Sendebuddet og modsige de løgne, der tilsigter at dæmonisere hans person og Islams budskab. Det gør vi i Vesten ved at bære kaldet til Islam og udvise de noble karaktertræk, der kendetegnede Skaberens Sendebud {salla-Allahu alaihi wasallam} som profet, menneske, far, statsmand, politisk leder og hærfører.

Vi må ikke forblive tavse. Vi bør derimod højlydt fordømme enhver, der fornærmer eller legitimerer fornærmelser af Allahs Sendebud {salla-Allahu alaihi wasallam},som vi elsker høyere end vores familier og liv.