Terrorisme og ekstremisme

Avskyen i København

I går var det nasjonal flaggdag i Danmark og resepsjon på Christanborg for soldater i utenlandstjeneste, deres pårørende og etterlatte. Seansen i København manifesterte en total avgrunn mellom bløt og humoristisk danskhet og brutal og avskyelig islamisme. Som det står på en av plakatene, båret av det som ser ut som en dansk konvertitt: ”Islam vil dominere over hele verden og vi vil dø for det!”, mens et annet budskap var dette: ”Til helvete med de danske soldatene”.

Hege Storhaug, HRS

Kanskje aldri tidligere har forskjellig menneskesyn og holdninger åpenlyst blitt demonstrert i Danmark, melder Den Korte Avis, som kan presentere en tankevekkende billedserie, bilder man forbinder med hard core islamister i Storbritannia.