Integrering og integreringspolitikk

Tyrkerne i Tyskland ikke akkurat tyske

Tyrkere i Tyskland vandret inn for omkring 50 år siden som såkalte gjestearbeidere, men de fleste ble værende og hentet de neste tiårene eksisterende familie eller hentet nye ektefeller fra Tyrkia til Tyskland. Etter et halvt århundre hadde nok politikere flest forventet seg en fullverdig integrering i tysk kultur, språk og samfunnsliv. Slik gikk det derimot ikke.

Hege Storhaug, HRS

I forrige uke omtalte vi den ferske tyske undersøkelsen som blant annet viser at unge tyrkere i Tyskland definerer seg som mer religiøse i dag enn tidligere. I dag kan vi presentere flere detaljfunn i undersøkelsen.

Verdier: Nesten halvparten av tyrkeren føler seg uønsket i Tyskland, mens 62 prosent sier de foretrekker å være sammen med andre tyrkere. 63 prosent opplever seg som tyrkere, og i overkant av halvparten mener de kan få seg en godt betalt jobb i Tyrkia. 46 prosent ville ha forlatt Tyskland dersom sosiale stønader falt bort. Samme andelen ønsker at det bor flere muslimer enn kristne i Tyskland.

· 63 percent feel themselves as a Turk even if they live in Germany.

· 62 percent think that Germans and Turks have same chance for getting an education.

· 62 percent prefer to be with other Turks.

· 55 percent think that more mosques should be built in Germany.

· 53 percent think they can get a well paid job in Turkey.

· 49 percent feel unwanted in Germany.

· 46 percent wish that there live more Muslims than Christians in Germany.

· 46 percent would move home to Turkey if they could not get social services in Germany.

· 25 percent see atheists as inferior human beings.

· 18 percent see Jews as inferior human beings.

· 10 percent see Christians as inferior human beings.

Språk: To av tre har problemer med å fylle ut offentlige skjema, og nesten halvparten sier de har vansker med å føre en samtale med tyske myndighetspersoner. Likeledes har nesten halvparten problemer med å forstå tyske filmer. 22 prosent har språkproblem når de shopper.

63 percent have language problems when filling out official papers in German.
47 percent have language problems when having to talk German with authorities.
46 percent have problems understanding German languange in German films.
45 percent have problems making a phone call in German.
43 percent have problems understanding German language bills and information flyers.
36 percent have problems understanding German communication with their bank.
31 percent have problems understanding conversations with German collegues and neighbours.
22 percent have language problems when shopping.

Det beste landet: Nesten like mange (i overkant av 70 prosent) mener både Tyrkia og Tyskland har en sterk økonomi, mens nesten dobbelt så mange mener Tyskland tilbyr bedre sosial trygghet enn Tyrkia. En liten majoritet mener det er bedre å bo i Tyrkia enn i Tyskland, mens nesten like mange mener det er gode muligheter for å tjene gode penger i Tyrkia så vel som Tyskland.

Has a strong economy: 71 percent (Turkey), 75 percent (Germany).
Has good social security: 40 percent (Turkey), 74 percent (Germany).
Has a high living standard: 56 percent (Turkey), 72 percent (Germany).
Has a good education system: 62 percent (Turkey), 71 percent (Germany).

There is good to live: 67 percent (Turkey), 65 percent (Germany).
Gives good opportunities for all to earn good money: 46 percent (Turkey), 52 percent (Germany).

Landet med best politikk: 65 prosent sier at Tyrkia har et velfungerende politisk system og en god regjering, mens 45 prosent mener det samme om Tyskland.

Offers high personal security: 46 percent (Turkey), 73 percent (Germany).
Has a modern constitution and laws: 54 percent (Turkey), 71 percent (Germany).
Guarantees everybody personal freedom: 43 percent (Turkey), 69 percent (Germany).
Not bureaucratic: 41 percent (Turkey), 49 percent (Germany).
Has well functioning political system and good government: 65 percent (Turkey), 45 percent (Germany).

Religion og integrering: 95 prosent mener det er viktig å beholde den tyrkiske kulturen i Tyskland, og 87 prosent mener at Tyskland bør sette pris på tyrkiske tradisjoner. Samtidig mener 86 prosent at det er mulig å være en god muslim og en god tysk borger. 78 prosent mener man betingelsesløst bør integrere seg.72 prosent mener at islam er den eneste sanne religionen.

It is important, that we Turks keep our own culture even if we live in Germany: 95 percent.
The German society should appreciate Turkish traditions and values more: 87 percent.
It is possible to be a good Muslim and a good German citizen at the same time: 86 percent.
It is not possible for immigrants to have success in Germany without learning German: 89 percent.
Germany is open to the world and people from all back grounds can contribute: 79 percent.
I must, without conditions, integrate: 78 percent.
I must, without conditions, belong to the German society: 75 percent.
Islam is the only true religion: 72 percent.
All in all moving to Germany was the right thing to do for my family: 70 percent.
Turks in Germany is less educated than the Germans: 66 percent.

Samfunnet: Halvparten mener homofili er en sykdom, og nesten halvparten mener dødsstraff bør innføres for alvorlige forbrytelser. 68 prosent vil skille stat og religion. 28 prosent mener muslimske kvinner skal pålegges å bruke slør i det offentlige rommet. 26 prosent støtter prinsippet om øye for øye, tann for tann.

Criminals should be punished harder: 74 percent.
State and religion must be separate: 68 percent.
Homosexuality is a disease: 51 percent.
Very serious crimes such as murder should be punish with death: 48 percent.
Muslim women should wear veil in public: 28 percent.
When somebody do me wrong I am allowed to do the same to him: 26 percent.

Familie: Mens 43 prosent mener menn ikke skal ha sex før ekteskap, mener 63 prosent det samme om kvinner. Halvparten sier at kvinner som arbeider forsømmer barna sine.

Women should not have sex before marriage: 63 percent.
Women must be virgins at marriage: 52 percent.
Man and woman should love live together before marriage: 52 percent.
Working mothers neglect their children: 50 percent.
It is more important that women take of the home and children than having a job: 49 percent.
Men should not have sex before marriage: 43 percent.
Child education is women’s job: 29 percent.

Oversatt fra tysk til engelsk av Nicolai Sennels.