Politikk

Innhentes av virkeligheten?

Det har gått opp et lys for en mann på ytre venstre flanke: å være kritisk til innvandringspolitikken er ikke synonymt med å være rasist. Tobarnsfaren blitt innhentet av virkeligheten?

Hege Storhaug, HRS

Noen bruker lengre tid enn andre på å klare å legge sammen to pluss to. Aslak Sira Myhre, tidligere leder av RV, synes å være en av dem. I Klassekampen i dag heter det i tittelen at Myhre ”gyver løs på sine egne” , som altså ikke har forstått at å ha kritisk fornuft i førersetet i innvandringspolitikken ikke er det samme som å mene at andre raser har lavere verdi. En fantastisk erkjennelse, eller hva?

En annen erkjennelse er at ”det har i perioder vært ødeleggende for gode humanister at man nærmest har vært forpliktet til å mene at alle sider ved andre kulturer er en berikelse”. Nå ja, det er vel ganske få humanister som faktisk har ment det, men at et parti som RV/Rødt med styrke har prøvd å tåkelegge kritikk av importert ukultur, det kan man vel med trygghet hevde. Fremdeles vil Myhre og hans like eksempelvis forsvare arrangert ekteskap, formoder jeg. Fremdeles vil de ikke gå i bresjen for de aller svakeste, barn og unge som sendes til foreldrenes opprinnelsesland, formoder jeg. Likeledes vil de nok velge tausheten fortsatt fremfor realpolitiske løsninger på kjønnslemlestelse, formoder jeg også.

Myhre mener også at det er ”stor forskjell på å være kritisk til omskjæring eller tvangsekteskap, og på å si at alle muslimer er slik eller slik”. Dette mener han både ”deler av venstresiden og såkalte islamkritikere” har slitt med å forstå. Hvor mange det er som faktisk mener at alle muslimer går under en felles kategori, kjenner jeg ikke til. Jeg har dog aldri møtt en slik person. Hvilke islamkritikere Myhre sikter konkret til, kunne vært interessant å vite.

Myhre mener Ap har vært for innvandringskritiske. Hva han konkret mener med dette, får vi ikke vite. Antakelig tenker han på asylinnvandringen – de såkalte papirløse (med masser av papir, altså offentlige dokument), spesielt barna deres. Hvordan Myhre vil løse denne ”utfordringen”, kunne også vært interessant å vite noe om.

Noe som er svært interessant er dog at Myhre tar en ”HRS-er”: debatten har vært for fokusert på rettigheter. Rettigheter må følges av plikter, mener Myhre. Selvsagt en selvfølge – i dag – men ikke i går for de blodrøde.

Så til den politiske rosinen i pølsa. Myhre spør:

– Hva gjorde Frp, høyresida, islammotstandere eller for den saks skyld Minerva egentlig for det flerkulturelle Norge på 80-90 og 2000 tallet? Ingenting. Så til tross for alle feilene venstresida har gjort, er jeg glad for at jeg ikke har tilhørt det andre laget.

– Hva savner du av venstresida?

– I stedet for å bortforklare problemer som følger av innvandring, bør venstresida vise at den er mye bedre på å løse disse problemene enn høyresida. Det er viktigere å forklare hvorfor Frps innvandringspolitikk ikke vil lykkes enn å forklare hvorfor den er rasistisk.

Ja, hva har FrP, som aldri har vært i maktposisjon (noe Høyre har) gjort siste 30 årene? Partiet har vel fremmet flest forslag i Stortinget for å prøve å løse åpenbare problemer, og har vel alltid blitt nedstemt på autopilot av de andre partiene, husker jeg rett.

Myhre har som kjent sendt barna sine på skolebenken i skogen, det vil si til knøttlille Maridalen skole sammen med andre etnisk norsk barn. Kanskje virkeligheten har innhentet han? Det var ikke så fristende med en overfylt skole i Groruddalen der mang en elev knapt kan et eneste norsk ord ved skolestart?

Nå forventer jeg at Myhre skisserer konstruktive løsninger på innvandringens (så langt) negative konsekvenser i et bredt anlagt notat. Hvordan skal velferdsstaten og frihetsverdiene sikres? Hvordan få bukt med polygami, kjønnslemlestelse, transkontinentale arrangerte ekteskap, fremvekst av gettoområder, fremveksten av islamisme (kanskje ikke et problem for de blodråde, dog, som jo har hang til det totalitære), tildekking av jenter og kvinner (kanskje heller ikke et problem for de samme, da de og deres omgivelser kan betraktes som viktig stemmekveg), dumping av barn og unge, moralpoliti, overfallsvoldtekter, muslimske kvinner som ikke får lov til å ta del i arbeids- og samfunnslivet, med mer.

Myhre har med andre ord mye å henge fingrene i tiden som kommer. Jeg tror læringskurven blir brattest ved å forlate skogen og oppsøke asfalten: hva med å flytte til Furuset?