Kjønnslemlestelse

Kjønnslemlestelse og den arabiske ”våren”

For fire år siden fikk Egypt et lovforbud mot kjønnslemlestelse. Tidligere undersøkelser har vist at over 90 prosent av landets kvinner er lemlestet. Og praksisen fortsetter til tross for lovforbudet. Med Brorskapet og salafistene i det nye parlamentet etter Mubaraks fall, er det grunn til å frykte at det sovende lovforbudet forblir sovende, viser en dokumentar på BBC.