Terrorisme og ekstremisme

Virkelighetsbeskrivelse som minner om fylla

Det finnes én prosent muslimske avvikere i Norge. Avvikere som vil prøve å forandre islam i en human retning. Dette ifølge Fahad Qureshi i Islam Net. Samme mann avviser at Islam Net radikaliserer unge, tvert om. Det er muslimer som vil reformere islam i en humanistsks retning (denne ene prosenten, altså) som fører til farlig selvradikalisering blant muslimer. Til inntekt for påstanden om at Islam Net er ”åpne for kritisk tenkning” og ikke ekstreme, tar Qureshi min deltakelse i en debatt på Høyskolen i Oslo i fjor, der budskapet var at hender skal kappes og hoder skal rulles, samtidig som salen verbalt sablet meg rett ned da jeg påstod at det er mange måter å praktisere islam på. Men den mentale fyllegangen stopper ikke her, og Qureshi er ikke alene om å sjangle i gatene våre.

Hege Storhaug, HRS

En del lesere husker antakelig den ganske overveldende opplevelsen jeg hadde i fjor på Høyskolen i Oslo der budskapet var entydig fra Islam Net og en fullstappet sal studenter, de fleste iført Muhammeds kleskodeks. Det finnes kun én islam, som innebærer et samfunn totalt underlagt sharia på alle nivå.

Jeg var åpenbart invitert til paneldebatten for at arrangøren og salen skulle få fri tilgang til en hakkekylling, en prügelknabe. I kjølvannet av nyheten om at en norsk konvertitt skal befinne seg i Jemen og planlegge terrorangrep mot vestlige mål, drar Qureshi frem nettopp denne debatten som bevis på at Islam Net langt fra er fastlåste radikalere. Islam Net er ”åpen for kritisk tenkning sier Qursehi, og understreker at norske konvertitter (som Maryan Skogen) som ikke støtter hans ekstreme verdensbilde er de virkelige farlige i samfunnet vårt.

Qureshi avviser Skogens påstander og mener at det er ironisk av Skogen å hevde at Islam Net indirekte kan by på en risiko for radikalisering. Han mener at det er Skogen som er den reelle faren for radikalisering.

– Muslimer har siden islams begynnelse vært enige om en rekke fundamenter i troen. Det at noen kommer i dag, anser seg selv som muslim, men taler imot den islam som ble forkynnet av profeten Muhammed (fvmh), er det som kan føre til radikalisering. Når ungdom hører at det er en fra «innsiden» som prøver å forandre på det de anser som Guds ord, tirrer det ved dem og de kan selvradikaliseres fordi de ikke vet hvordan de skal håndtere slike mennesker som vil forandre på det de tror på. Dette er veldig farlig, og vi jobber aktivt med brannslukningsarbeid etter at slike som Skogen har satt fyr på luntene til ungdommen, sier Qureshi.

Qureshi sier også følgende:

Hadde Islam Net vært imot debatt og kritisk tenkning ville vi aldri ha arrangert debatter med folk som Hege Storhaug og Lars Gule, som har helt andre verdier enn oss. Vi har nok arrangert og deltatt i flere dialogmøter enn det Skogen har gjort i sitt liv, sier Qureshi.

Ja ja, de som leser referatet mitt fra ”dialogmøtet” til Qursehi og Islam Net vil nok danne seg et annet inntrykk. Dette ”dialogmøtet” er også det eneste jeg har registrert der ikke kun islamister deltok på scenen.

Til NRK påstår samme Qureshi følgende, med utgangspunkt i konvertitten Skogen:

– Hun er blant den ene prosenten av avvikere som prøver å forandre islam, sier Qureshi.

Han mener de fleste muslimer tenker som han, men at vestlige muslimer, som Skogen, får mer taletid i den norske offentligheten.

– De har en stemme man liker, og den samsvarer med de verdiene man selv har. Dette fører til at majoritetsmuslimene, de resterende 99 prosentene, stigmatiseres, sier Qureshi.

I Pakistan er alltid alt ”90 percent”. Qureshi drar den noe upresise omgangen med prosentregning altså videre til hele 99 prosent. Han om det.

Da er vi kommet til en annen konvertitt som har vært i søkelyset de siste dagene etter nyheten fra Jemen, Yousef Assidiq fra Nøtterøy. Han sier at radikale muslimer er på utsiden av det etablerte miljøet, og derfor er vanskelige å komme i kontakt med.

– Ingen i det etablerte miljøet kjenner nordmannen i Jemen, sier Assidiq.

Hvem som utgjør ”det etablerte miljøet”, har jeg ingen anelse om. Assidiqs upresise kommentarer fortsetter slik:

– De ekstreme står utenfor det etablerte miljøet. Det muslimske miljøet er ikke så veldig stort, fortsatt kjenner ingen av oss i det etablerte miljøet denne personen i Jemen, sier Assidiq, som mener det er vanskelig å komme de radikale muslimene i møte.

– Det er et miljø det er veldig vanskelig å komme i kontakt med, hvis man ikke er en av dem, sier Assidiq. Han har flere ganger forsøkt – uten å lyktes.

– Jeg har sagt at jeg ønsker å møte dem og snakke med dem, men de holder seg for selv, rett og slett, sier Assidig.

Ut av disse påstandene må man kunne slå fast at Assidiq ikke har lyktes med å komme i kontakt med radikaliserte islamister/islamistiske miljø i Norge. Går vi derimot på bloggen hans 26.juni, også publisert hos Dagsavisen 28.juni, forteller han om sin omgang med en av Norges mest kjente islamister, Mohyeldeen Mohammad, som Assidiq har fått ideologisk opplæring hos, en opplæring og kontakt han tydeligvis er svært takknemlig for.

I 2010 holdt jeg appell på karikaturdemonstrasjonen, da sto jeg ved siden av Mohyeldeen Mohammad. Han er en av de som har lært meg det meste jeg vet om Islam i dag. Han passet alltid på å holde meg borte fra det politiske aspektet ved hans overbevisning. Han lærte meg om toleranse, om viktigheten av å vise respekt til andre mennesker og jeg kan takke han for verdiene jeg har i dag.

”Jeg har sagt at jeg ønsker å møte dem og snakke med dem, men de holder seg for selv, rett og slett,” hevder altså Assidiq.

Et sentralt spørsmål er hvem de som ”holder seg for seg selv” er. Assidiq kjenner tydeligvis til ett spesielt radikalt miljø. Synd at ikke media går tettere på med oppfølgende spørsmål, og litt mer kritiske spørsmål rundt denne konvertittens nærskap til Mohammad. Å få islamopplæring av Mohammad må vel kunne karakteriseres som ganske ekstremt?

(forsidefoto: Yousuf Assidiq)