Politikk

Rødt, redaktør, Radøy

Det var nok flere som reagerte med hoderistning i kveldingen i går da NRKs Sverre Tom Radøy fant det interessant å hente inn Marte Michelet til å debattere mot forskningsleder Erling Holmøy i SSB. Temaet var SSBs rapport i forrige måned som viser at innvandring fra lavinntektsland er ulønnsom. Dette faktum liker ikke Røde redaktør-Marte. Hun kaller SSBs tabeller og tall for science fiction.

Hege Storhaug, HRS

Jeg har sjeldent hørt en debatt i Dagsnytt atten der utfordreren, Røde Marte, så til de grader vifter med syltynne argument. Redaktøren i Dagbladet hentes altså inn av NRK for å irettesette SSBs forskning og prognoser. Hva som ligger til grunn for NRKs beslutning, kjenner ikke jeg til. Men med Michelets bakgrunn som leder av marxist-leninistiske Rød Ungdom, hennes fartstid som journalist i samme NRK-program, og nå som debattansvarlig i Dagbladet, må man kunne spørre seg hvilken interesse det har hva Michelet mener (eller fornekter) om faktiske forhold.

For de som prioriterer å lytte til programmet, er det utvilsomt en debatt SSB vinner elegant.

Det heter at dess flere kokker, dess mer søl. Kanskje Sverre Tom Radøy heller skulle invitere Michelet hjem på kjøkkenet sitt der hun kan briljere med fagkunnskaper hun faktisk kan skilte med på CV-en sin?