Islam

Ubehjelpelighet satt i system

Det er - av ulike hensyn - ikke like lett å bli gift for alle. Jeg kom over en noe spesiell beskrivelse av utfordringer ungdom i Norge kan støte på, men som kan løses ved bruk av en dør. Ja, en dør. Man stiller seg bak en dør, og på den andre siden parkeres kvinnen man vil fri til. Jo da, dette er også Norge i 2012, og det kan se ut som om dette ikke er en sjeldenhet, all den tid dørløsningen formildes ved våre høyere læreanstalter. Men brev eller e-post er visstnok bedre enn dørløsningen, bare så det var sagt.

Hege Storhaug, HRS

En mann sender inn spørsmål skriftlig. Det handler altså om hvordan han kan fri til en kvinne han har sett, men ikke snakket med. Mannen svares med en fatwa, en kjennelse gitt av en lærd person, og spørsmålet og svaret har fått 246 liks hos Islamnet

Det er lov å dra på smilebåndet, og også riste på hodet. Men merk, som det heter på slutten her: ”Allah vet best.”

Spørsmål:Jeg har aldri snakket med henne, og generelt sett snakker jeg ikke med kvinner. Noen ganger utveksler vi salam. Hvordan frir jeg til henne og henvender meg til henne for ekteskap, da jeg er en praktiserende muslim, og snakker ikke med søstre, hva er den beste måten? Burde jeg først snakke med henne for å bli kjent, uten å gå over Allahs grenser, eller skal jeg fri med en gang? Siden hun ikke egentlig kjenner meg, og vi har ulik kulturell bakgrunn, er jeg redd for at jeg vil bli avvist med en gang, hvis jeg frir uten å bli kjent med henne først. Men på den andre siden frykter jeg at jeg gjør noe uislamsk hvis jeg snakker med henne og blir kjent med henne. Jeg er i en vanskelig situasjon, hva er det best å gjøre?

Svar:Lovpriset være Allah.

Det er tillatt for en mann å snakke med en ikke-mahram kvinne (mahram betyr en person i så nært slektskap at man ikke kan gifte seg med vedkommende, min merknad), innenfor viktige retningslinjer og forutsetninger, hvor hensikten er å forhindre fitnah og synd. Disse forutsetningene er:

1. At det ikke er mulig å snakke med henne gjennom en av hennes mahramer eller gjennom en kvinne som er hans mahram.

2. Det må gjøres uten å være alene med henne (khulwah).

3. Det må ikke gå utover tillatte emner.

4. Det må ikke være noen fitnah (fristelse). Hvis ens begjær blir satt i sving av å snakke med henne eller om han begynner å nyte det, da er det haram.

5. Kvinnen må ikke snakke med en myk tone.

6. Kvinnen må bruke full hijab og være anstendig, eller må han snakke med henne fra bak en dør. Det er bedre hvis de snakker på telefonen, og enda bedre om de kommuniserer via for eksempel brev eller e-post.

7. Det må ikke gå utover det som er nødvendig.

Hvis disse forutsetningene blir oppfylt og det ikke er noen fare for fitnah, er det greit. Og Allah vet best.

Shaykh Salih al-Fawzan sa, i sitt svar angående kjennelsen om unge menn som snakker med unge kvinner på telefonen: «Det er ikke tillatt for unge menn å snakke med unge kvinner på grunn av den fitnah som er involvert, med mindre kvinnen er forlovet med mannen som snakker med henne, og de bare snakker om forhold knyttet til sin forlovelse; men det er bedre og tryggere for ham å snakke med hennes verge om det.» [al-Muntaqa min Fataawa al-Shaykh Saalih al-Fawzaan, 3/163, 164]

Du har ikke fridd til denne jenta enda, så du må være veldig forsiktig og unngå å utsette deg for fitnah ved å ta alle mulige forholdsregler for å oppnå dine mål, uten å henvende deg til denne jenta.

Grunnlaget for dette er to vers fra Allahs Bok:

1. «Å profetens hustruer! Dere er ikke som andre kvinner. Om dere frykter Allah, så vær ikke myk i tale slik at han med en sykdom i hjertet (av hykleri, eller ondt ønske om utroskap) skal få begjæret vekket, men snakk på en hederlig måte.»[Koranen 33:32 – tolkning av meningen]

2. Og når dere anmoder (hans koner) for noe dere vil, så spør dem fra bak et skille, det er renere for deres og kvinnenes hjerter.»[Koranen 33:53 – tolkning av meningen]

Til slutt minner jeg deg på at muslimers etiske normer angående å velge kone bør være de samme som Allahs Sendebud (fvmh) oppmuntret til, da han sa: «Velg den som er religiøst forpliktet, måtte dine hender bli gnidd i støv [dvs., måtte det gå deg godt].» [Berettet av al-Bukhari, 5090 og Muslim, 1466]

Og jeg advarer deg mot alt som kan lede deg til noe forbudt, eller ta deg nær det, som å være alene med henne, gå ut med henne, osv. Jeg ber Allah om å gjøre det lett for deg å finne en kvinne som vil hjelpe deg med å adlyde Ham.

Dette er en oversettelse av den engelske versjonen av Shaykh Muhammed Salih Al-Munajjid sin fatwa He wants to talk to women before he proposes marriage to her.

Teksten er oversatt av Det Islamske Nettverk – Islam Net.

Hvis det som er oversatt er korrekt er det på grunn av Allahs veiledning, og hvis det er noen feil er det vi som har gjort disse feilene, og Allah vet best.