Innvandring

Danmark fattigere år for år

Den ikke-vestlige innvandringen gjør Danmark til et fattigere land år for år. Rett og slett fordi at den økende ikke-vestlige befolkningen ikke bidrar til velferdsstaten på samme nivå som danskene. Derfor må den ikke-vestlige innvandringen stanses, mener forfatter av en ny bok som kommer i morgen. Boken heter "Indvandringens pris – på vej mod et fattigere Danmark", forfattet av Morten Uhrskov Jensen.

Hege Storhaug, HRS

Morten Uhrskov Jensen skriver i Den korte avis at det nå foreligger så mye statistikk som viser at den ikke-vestlige innvandringen ikke er bærekraftig, at både Danmark og Europa som sådan bør ”stanses snarest”. Uhrskov peker på myter som er skapt, blant annet at ”20-24-årige etterkommerkvinner” klarer seg så mye bedre enn alle andre innen utdannelse, ikke er noe annet enn en myte. De økte økonomiske forskjellene mellom folk vil også føre til sosiale konflikter basert på kulturelle og religiøse skillelinjer. Uhrskov Jensen sier at ingen vestlige land har klart å ”knekke koden” hva gjelder å få til en suksessrik innvandring fra den ikke-vestlige verden. Gjennomsnittstallenes tale er klar, mener han.

I morgen udkommer Morten Uhrskov Jensens bog “Indvandringens pris”. På trods af 10 år med VKO’s udlændingepolitik er indvandringen fra ikke-vestlige lande fortsat så stor, at vi har svært ved at få integrationen til at fungere. Der er en overrepræsentation af unge uden uddannelse og af kriminelle skriver Morten Uhrskov Jensens om baggrunden for de forslag, han selv kommer med …

Der foreligger nu så megen statistik på uddannelses- og beskæftigelsesområdet, så det med meget stor sikkerhed kan siges højt, at den ikke-vestlige indvandring til Danmark – og til Europa som sådan – bør standses snarest.

Den bør stoppes af den simple grund, at den gør Danmark til et fattigere land år for år, så længe antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere vokser, for tiden med ca. 10.000 årligt ifølge Danmarks Statistik. De i dag mange flere illegale er ikke medregnet.

Myten om de 20-24 årige efterkommerkvinder, der klarer sig bedst af alle på de videregående uddannelser, er, ja, en myte. Det eneste positive tal, der kan opdrives, viser, hvor mange efterkommerkvinder, der er indskrevet på de korte, mellemlange og videregående uddannelser.

Blandt de 30-årige er antallet med en kompetencegivende uddannelse signifikant lavere end blandt danske mænd, 62 mod 73 procent. Svælget mellem danske kvinder og efterkommermænd er nærmest kolossalt, 79 mod 45 procent. For de 15-16 årige i den seneste PISA-undersøgelse er tallene de samme. Efterkommere, både mænd og kvinder, klarer sig ringere end danskere af begge køn.

Disse tal er afgørende for fremtiden. Tallene er mere eller mindre identiske for alle vestlige lande, i høj grad inklusive USA.

Voksende konflikter i fremtiden

30 års erfaringer i Danmark, i nogle europæiske lande endnu længere, fortæller, at Danmark fremover vil blive et mere konfliktfyldt samfund, alene af den grund at nogle grupper klarer sig markant dårligere end gennemsnittet.

Forskelle i kultur, religion og etnicitet, der i forvejen er reelle forskelle, vil fylde stadigt mere. Grupper, der klarer sig dårligt, vil give anledning til konflikter med baggrund i økonomi, men forstærket af tilhørsforhold, der stikker dybt.

Intet tyder på, at noget vestligt land er i stand til at ”knække koden” med hensyn til succesrigt at integrere den ikke-vestlige indvandring. I hvert fald ikke gennemsnitligt, og det er afgørende. Indvandringens pris er derfor også et opgør med en tænkning, der i alt for høj grad har fokuseret på få udvalgte rollemodeller, og som dermed har glemt det store billede, som er netop gennemsnitstallene.

Ikke-vestlig indvandring bør ophøre

For alle Danmarks og Europas borgeres skyld – oprindelige som tilvandrede – bør den ikke-vestlige indvandring ophøre. Der gives ikke én saglig grund til at gøre andet, tallenes tale taget i betragtning.

Morten Uhrskov Jensen er cand.mag. i historie og samfundsfag. Hans ny bog: Indvandringens pris – på vej mod et fattigere Danmark udkommer på People’sPress i morgen, 150 sider vejledende pris 149, 95 kr.