Vold og overgrep

Voldtekt og tvangsgifte

Marokkansk lov straffer ikke en voldtektsmann dersom han gifter seg med offeret. Det nye islamistiske regimet i Marokko har fått en kinkig sak på bordet, visstnok. Kinkig fordi den avdekker det avskyelige systemets konsekvenser: i fjor ble ei 15 år gammel jente voldtatt, deretter tvangsgiftet med overgriperen, og i forrige måned ga hun opp livet og spiste rottegift.

Hege Storhaug, HRS

Hendelsen i mars måned, da Amina Filali tok livet sitt, har skapt sterke protester fra kvinnebevegelser i landet, og Amina er blitt et symbol på det groteske lovverket. Lovverket sier endog at jenter må være 18 før de kan inngå ekteskap, men det gjøres unntak for reglene, som i dette tilfellet grunnet voldtekt.

Spørsmålet er om det er vilje i det nye islamistiske regimet i Marokko til å endre det islaminspirerte lovverket. Alt som kan lukte av ”vestlig” lovverk vekker motstand i den nye regjeringen, som heller ønsker mer islamisering asv lovverket, melder ABC Nyheter

I fjor ble 15-årige Amina Filali dratt inn i et buskas i landsbyen sin i Marokko og brutalt voldtatt.

Deretter ble hun tvunget til å gifte seg med overgriperen. Det hele skjedde i en landsby syv mil sør for Tangier.

I mars i år tok den nå 16 år gamle Amina livet av seg ved å spise rottegift. Det har utløst en enorm protestbølge i Marokko mot landets lovverk.
Overgripere slipper straff
Artikkel 475 i marokkansk straffelov fritar overgripere fra straff hvis de gifter seg med sitt offer. Et ekteskap berger også æren til jentas familie.

Uten giftermål mellom voldsmann og offer, risikerer overgriperen etter loven opptil ti års fengsel, skriver Al Jaazera.

For bare åtte år siden vakte det internasjonal anerkjennelse da Marokko innførte 18 års minstegrense for ekteskap. Men denne loven kan det gis unntak fra ved domstolen, noe som ble gjort i Aminas og i titusener av andre jenters tilfeller.

Kvinnerettsorganisasjoner presser

Siden Amina tok livet av seg på formiddagen 10. mars, har hun blitt et nasjonalt symbol, skriver The Washington Post.

Nå krever kvinnebevegelsen, menneskerettighetsaktivister og millioner av andre i Marokko endringer i loven, blant annet på en minneside på Facebook for Amina.

Dilemma for islamistisk regjering

Lovverket det nå protesteres på, bygger på islamistisk tradisjon. Det skaper dilemmaer for Marokkos nye islamistiske regjering, som ble valgt i november.

– Vi kan ikke overse det som har skjedd, sier imidlertid regjeringstalsmannen Mustapha el-Khalfi til Al Jazeera.

– Vi må skjerpe straffen for voldtekt, og må også vurdere en diskusjon om de kulturelle og sosiale aspektene for å skape en omfattende reform, legger han til.

I land som har skiftet regime etter den arabiske våren, er det imidlertid en tendens til fiendtlighet mot alt som smaker av vestlig kultur, og for mer islamistisk orientert jus, skriver The Washington Post.