Terrorisme og ekstremisme

Skal redde tyskerne fra helvete

25 millioner kopier av koranen skal redde tyske ikke-muslimer fra helvetes flammehav. Salafisten Abou Nagie og hans tilhengere, vil distribuere koranen til alle ikke-muslimske hushold i landet, for å få dem til å omvende seg til islam.

Hege Storhaug, HRS

Det er det svenske nettstedet avpixlat.se som har snappet opp nyheten fra tyske medier:

Det går med en rasande fart i Tyskland. I alla fall om islamisten Ibrahim Abou Nagie och hans anhängare får som de vill. Gruppen vill trycka och distriburera ut ca 25 miljoner exemplar av Koranen.

Målgruppen är alla icke-muslimer i landet. Tanken är att samtliga tyska hushåll ska ha Koranen i sitt hem. Islamisten Ibrahim Abou Nagie ligger bakom projektet och betraktas av tyska myndigheter som en “farlig person”. Abou Nagie har palestinsk bakgrund och är en av de mest inflytelserika predikanterna i den salafistiska gruppen. Den som inte tror på skärselden, Allah och hans profet, hamnar direkt i helvetet när han dör, är Ibrahim Abou Nagies och salafisternas budskap.

Abou Nagie vill spara det tyska folket från ett evigt liv i helvetet. Det uttalade målet är att samtliga icke-muslimer i landet ska konvertera till islam.

Salafismen är en riktning inom sunniislam som vill gå tillbaka till religionen så som den praktiserades av de tre första generationerna av muslimer efter profeten Muhammed. Salafisterna är bokstavstroende och anser att man inte behöver omtolka de olika religiösa texterna. De menar sig förstå Koranen och sunna som profeten och hans följeslagare gjorde.