Islam

Kulturell jihad: Salamitaktikken

Islamnet har igjen arrangert såkalt ”fredskonferanse”. Denne gangen er budskapet fra det troende at islamhat skapte 22.juli, og dersom vi alle lærer den riktige islam, altså den Islamnet står for, ja, da blir det fred på jord. Det riktige er nok hva som kommer frem i en ny bok: at den form for kulturell jihad som Islamnet bedriver, er vel så farlig som voldelig jihad. Sakte med sikkert spises frihetsverdiene opp.

Hege Storhaug, HRS

Den tre dagers ”fredskonferansen” ble avsluttet i går, og som ved de forrige konferansene er foredragslisten gjennomsyret av islamistiske predikanter, som alle som en har ett endemål: en verden underlagt shariaens formaninger på alle samfunnsnivå. Her en av fredsapostlenes budskap

Ja, underkaster vi oss islam, alle som en, da blir det unektelig fred.

Den kulturelle jihaden er kanskje enda farligere for Europas sekulære frie demokrati enn ”bombemenn”. Det mener i alle fall Massoud Fouroozandeh, som er medforfatter av den ferske boken Global jihad – islams sjette søjle. Forfatteren mener at vi ikke-muslimer, og det tause muslimske flertallet, er ”frivillige medhjelpere” ved at vi gradvis aksepterer holdninger og verdier som ellers er ”totalt uforenelig med våre demokratiske samfunnsnormer”. Fremveksten av Islamnet er kanskje et eksempel på en form for gradvis aksept av samfunnsundergravende verdier?

Global jihad – islams sjette søjle

Af Massoud Fouroozandeh, Den korte avis

Islamisk terrorisme har længe været på dagsordenen, men jihad er mere end terrorhandlinger, hvor mennesker bliver dræbt på dramatisk vis.

Når radikale islamister sprænger bomber i busser, fly og tog, eller truer kritikere af islam med død og vold, er det en form for jihad, der er til at få øje på.

Den skjulte jihad

Men når jihad foregår i det skjulte, midt i vores hverdag, ser vi det sjældent.

Kulturel jihad – det, man også kalder “stealth jihad” – er ikke mindre virkelig, eller mindre farlig, end den voldelige jihad.

Terrorisme gør fysisk skade og dræber og intimiderer, men den kan sjældent vælte den eksisterende orden.

Stealth jihad er den samme jihad med et nyt ansigt. Derfor er det alfa og omega, at emnet bliver belyst, diskuteret sagligt og åbent på lige vilkår med alle andre ideologier i vores demokratiske samfund.

De radikale – og ekstremistiske – islamister, der står bag denne nye form for jihad, bruger salamimetoden til langsomt at tage vores demokratiske friheder og ytringsfriheden fra os – med os selv som frivillige medhjælpere.

Der sker ganske langsomt og upåagtet en ændring af samfundet med en gradvis accept af holdninger, som ellers er totalt uforenelige med vores demokratiske samfundsnormer. Den radikale islamistiske fundamentalisme får lov at sprede sig i samfundet uden at den møder et bevidst modspil.

Vestens overdrevne ’åbenhed og tolerance’

Under et banner af “tolerance” og “borgerrettigheder” introducerer jihadisterne langsomt dele af sharia til de vestlige samfund og kræver at vi giver plads til det.

Stealth jihadister udnytter bevidst Vestens overdrevne respekt for minoriteters rettigheder og deres kultur, vores åbenhed og tolerance, imod os.

Halalkød i institutioner og supermarkeder, særlige hensyn til muslimske ansatte, f.eks. i form af bedepauser, adskillelse af piger og drenge, aflysning af juletraditionerne i institutionerne – det enkelte tilfælde synes ikke så slemt, men samlet giver de islam ret til at ændre på vores liv i Vesten på alle fronter: hjem, skole, arbejdsplads, offentlige institutioner. Islam vinder en privilegeret stilling i samfundet overalt.

Og i hælene på alle disse småændringer kommer sharialoven.

Flere steder i Europa er dele af denne middelalderlige lov allerede indført.

Opfordring til moderate muslimers opgør med islamismen

Disse og mange andre farlige aspekter ved den tredje bølge af Jihad er under debat i vores nye bog ”Global Jihad – Islams sjette søjle”, som udkom i går lørdag den 28. april på Forlaget Effatha.info.

Marianne og jeg viser i bogen, ud fra dokumentation fra forskellige verdensomspændende medier og nyheder, at global jihad ikke kun handler om terrorisme, men især om et moderat muslimsk flertal, der forholder sig tavst.

Global jihad viser sig også som kultur og værdikamp, hvor muslimske værdier og normer gradvist får mere og mere plads i et sekulært samfund.

Vi har forsøgt at fastholde en forsonlig tone overfor de muslimer, der ikke bekender sig til den ekstremistiske radikale islamisme, og opfordrer til en intern muslimsk gen- eller omfortolkning af de muslimske hellige skrifter.

Vi skelner nøje mellem tilhængere af militant, radikal islam og de muslimer, som blot ønsker at leve i fred med deres personlige tro.

Global Jihad er en bog, der åbner op for spørgsmålet om det globale islamiske verdensherredømme, som er et ofte fortiet eller fornægtet emne i debatten.