Vold og overgrep

52 barn: Foreldre arrangerer barnas voldtekt

I perioden 2008 til 2011 har Røde Kors registrert 52 tilfeller av barneekteskap. De yngste er 13 år gamle. To av tilfellene omhandler gutter. De fleste har bakgrunn fra Pakistan, Afghanistan og Irak. Det er grunn til å frykte at Røde Kors sine tall er toppen av isfjellet, ikke minst fordi barna selv sjeldent kjenner sine rettigheter, og også fordi de kan leve med et trusselbilde som knebler dem fra å søke hjelp.

Hege Storhaug, HRS

Da jeg vandret ut i innvandringsfeltet for 20 år siden grunnet tvangsekteskap, var innvandrerbefolkningen fra ikke-vestlige (islamske) land såpass liten, at hadde vi hatt fremsynte politikere den gang ville problemene kunnet latt seg løse med noen solide grep. Men det hadde vi ikke. Vårt politiske lederskap trodde fullt og helt på mantraene (til SSB med flere), om at ”integreringen går seg til med tiden”, og at de barna som fødes i Norge, ja, de blir norske som Kari og Ola.

Så feil kan man altså ta, grunnet kunnskapsløshet og, ikke minst, manipulerende forskere og samfunnsdebattanter.

Hvor mange tusen barn og unge som siden den gang for 20 år siden har fått ruinert livene sine, kjenner ingen til. Et realistisk antall kunnet kommet på bordet dersom man sjekket andelen henteekteskap i den 20-årsperioden, blant unge under 25 år. Men det ville uansett bare være et anslag, og man ville eksempelvis ikke fanget opp ekteskapsinngåelser under den kollektivistiske hælen her på berget. Som også inkluderer barn under den seksuelle lavalderen, som foreldre tvinger til sengs med en ”ektefelle”. Harde ord, men like fullt den groteske sannheten.

Røde Kors driver den offentlige tvangsekteskapstelefonen. Sammen med det offentlige Kompetanseteamet mot tvangsekteskap, er dette de to mest seriøse og profesjonelle aktørene innen hjelpearbeidet. Altså mener jeg med dette at tallene til Røde Kors er det god grunn til å stole på.

Det gledelige, om et slikt uttrykk kan brukes i denne triste sammenhengen, er at lederen av tvangsekteskapstelefonen, Monica Berge-Tuch, tar en ”HRS-er” når hun sier at foreldrene tilrettelegger for voldtekt av sine egne barn. Så grotesk er det, noe som kom klart frem i rettssaken i fjor der en fetter av ei 13 år gammel jente ble dømt til seks års fengsel for ekteskapsliknende forhold til jenta (”viet” av en imam i Oslo), der den strenge dommen handler om systematiske voldtekter over tre år av jenta.

VG omtalte Røde Kors-tallene i går. På telefon i dag sier Berge-Tuft til rights.no at det i all hovedsak er offentlige institusjoner, som barnevernet, som kontakter dem når det handler om barneekteskap. Hvor mange saker som omhandler 13- og 14-åringer hadde ikke Berge-Tuch klart for seg der og da.

Røde Kors har totalt registrert 253 tvangsekteskap i perioden 2008 til 2011. Omtrent en femtedel av disse, 52 tilfeller, omhandler barn og unge under 18 år.Tallene er basert på henvendelser til Røde Kors-telefonen for tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Trolig finnes det betydelige mørketall i tillegg til dette.- At 52 barn er tvangsgiftet er bekymringsfullt. Vi vet at enkelte av disse ekteskapene har vært inngått i Norge. De har ikke blitt registrert, fordi disse barna blir religiøst gift, sier Monica Berge-Tukh, leder for Røde Kors-telefonen.Religiøse vielser innbærer at barnet blir giftet etter den religiøse skikken, av en imam eller myndighetsperson i Norge.- Dette er veldig utfordrende, for i forhold til norsk lov må man være fylt 18 år for at et ekteskap skal være gyldig. Barna vil dermed ikke bli ansett som gift, mens de i realiteten er det, sier Berge-Tukh.Endringer i lovenI juli 2007 kom det endringer i ekteskapsloven, hvor det ble satt som vilkår at ekteskap inngått i utlandet også måtte skje mellom personer over 18 år.- Nå blir flere barn tvangsforlovet, enn det vi erfarte tidligere. En slik forlovelse er like forpliktende.- Foreldrene forsøker bevisst å unngå loven, ved å lage forlovelsesseremoni. Begge familiene vet at avtalen er like moralsk og religiøst forpliktende som et ekteskap og at det skal fullbyrdes, forteller Røde Kors-lederen.Norske myndigheter har de siste årene hatt stor fokus på tvangsekteskap.- Disse tallene hadde vært høyere, om det ikke var for kriminaliseringen av tvangsekteskap, målrettet forebyggende arbeid og omfattende informasjonsvirksomhet, sier Fakhra Salimi, leder for MIRA – Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner.- Grovere voldSenteret som har jobbet med innvandrerkvinner i flere tiår har selv håndtert 77 tvangsekteskapssaker. 62 av disse omhandlet jenter og unge kvinner mellom 13 og 26 år.- Generelt har vi sett at vold mot kvinner har blitt grovere. Vi har heller ikke tall på barn som blir sendt ut av landet, sier Salimi.Det er ikke alltid de unge selv som slår alarm.- Det hender for eksempel at en 15 år gammel jente tar kontakt, og forteller at hun er gift. Men oftest er det hjelpeapparatet som ringer og spør om det kan være reelt at et barn i tenårene kan være gift og hvordan de i så fall bør håndtere dette, sier Berge-Tukh.NedgangSamlet sett viser tallene til Røde Kors en nedgang i antall henvendelser.- Nedgangen er en indikasjon på at tiltakene fra det offentlige fungerer, sier hun.Barneekteskap innbærer ofte langvarig overgrep i forkant av tvangsekteskapet.- Vår erfaring er at foreldre som tvangsgifter sine barn praktiserer en sterk æreskodeks. Disse barna har ofte vært utsatt for sterk kontroll, psykisk press og vold før de blir tvangsgiftet.Overgrepene fortsetter, også etter ekteskapet.- Det som bekymrer oss mest er at det tilrettelegges for samleie. Et barneekteskap innebærer at foreldrene tilrettelegger for voldtekten av sitt eget barn, avslutter Monica Berge-Tukh.