Innvandring

Vanskelig valg – hvilken kone?

En del asylsøkende menn som får opphold i Norge, blir stilt overfor særdeles tøffe utfordringer, som burde få asyllobbyen til å mobilisere i humanismens navn. Én mann, eksempelvis, har utmerket seg ved å produsere 22 barn. Men får han alle barna gjenforent til Norge? Nei, sier den brutale utlendingsmyndigheten. Han må velge enten den ene eller den andre eller den tredje kona. Jeg trodde policyen i Norge var pro flerkultur.

Hege Storhaug, HRS

Det er jammen meg ikke rettferdig. Hosein er 66 år, og han har flere koner, sies det. Hossein fra Somalia har fått opphold i Norge etter å ha banket på døra som asylsøker. Han har 22 barn. 11 av barna er med den ene hustruen. Han har søkt gjenforening med henne og barna. I teorien dog, kan han hente alle barna til Norge. Og de andre konene. Han må da skille seg fra de andre konene, deretter hente alle barna til Norge, og så kan konene søke gjenforening med barna sine. Men det er visstnok ikke så enkelt. Norske myndigheter kan mene at skilsmissene med de andre konene er proforma, altså basert på innvandringsmotiv.

Hvor er asyllobbyen? Humanistene? 11 barn i Somalia får antakelig aldri komme til Norge – og det er tyst. Dette forstår jeg ikke.

Ei heller forstår jeg hvorfor Hosein etter 66 år i hjemlandet sitt, velger å møte alderdommen i det ukjente og kalde nord, og at det kalde nord tar han varmt imot. Mon tro hva prislappen for oss skattebetalere blir? For ikke å snakke om hvem som blir pekt ut som budsjettaperen – altså kutt i velferdsordninger til dem som allerede bor i Norge.

I Svelgen i Sogn og Fjordane ventar Hossein Ahmed Mayamuud på kone og 11 born, men familien hans er eigentleg dobbelt så stor.

Medan han ventar, puggar han norske gloser saman med andre somaliarar ved norskopplæringa i Bremanger kommune. Her vedtok kommunen å ta i mot 15 flyktningar, men familieattendeføring gjer at talet raskt har auka til 52.

Mange somaliarar har store barneflokkar, Hossein Ahmed Mayamood har 22 born med fleire koner. Ved hjelp av tolk fortel han at han no søkjer familieattendeføring med 11 av dei og den eine kona.

– Ei kone og 11 born ønskjer å komme til Norge, seier Mayamood.

Hossein veit ikkje kor dei andre konene og borna er. Dei forsvann under flukt frå krigsherja Somalia, for han er det derfor ikkje ei problemstilling å hente den andre delen av familien til Norge.

Men UDI fortel at dei ofte opplever at flyktningar frå enkelte land har fleire koner, då må innvandrarane gjere eit vanskeleg val seier Snorre Sæther som er områdeleiar for familieinnvandring.

– Den personen må velje. Til dømes må ein mann som oppheld seg i Norge, ta med borna hit. Men han kan berre velje éin ektefelle, seier Sæther.

– For oss er det viktig å hindre at det skjer, og regelverket er klart på det punktet. Men likevel kan det ikkje utelukkast at det er råd å gå rundt regelverket, seier Sæther.

Då må ein ta ut ei skilsmisse slik at ei eventuell kone nummer to kan søkje familieinnvandring med borna.

– Men vi vil likevel avslå ein slik søknad dersom vi meiner det er sannsynleg at dei eigentleg kjem til å leve som ein familie i Norge, og at dermed skilsmissen er pro forma, seier Sæther.

Også dei som jobbar opp mot innvandrarane stadfestar at fleirkoneri kan vere ei problemstilling.

Eva Richter frå Florø har vore leiar for asylmottaket i Jølster kommune og seier at noko av det viktigaste er å vere ærleg og direkte slik at bebuarane alt då forstod kva som var norsk lov.

Noko av det dei fleste som får opphaldsløyve er mest opptekne av er nettopp å få familien til Norge.

– Noko av det første dei gjorde når dei hadde fått eit positivt svar, var å ønskje familien sin hit. Og det har eg sett at nokon har fått, og då blomstrar dei opp som berre det, seier Richter.

– Men å ha fleire koner kan det vel også vere greitt å sleppe, iallfall til preferansane i vår kultur?

– Då må ein gjere eit val. Det er berre slik det er, og det må ein vere ganske konsekvent på. Vi må berre fortelje dei at slik er rammene i Norge, og det er det vi må halde oss til, seier Richter.

I Bremanger gler dei somaliske mennene seg til å få sjå kone og born att. Hosein Ahmed Mayamuud er 66 år og saknar familien. Gjennom tolk fortel han at kona og dei 11 borna lev ei usikkert tilvære i Etiopia.

– Han er ein gammal mann og han treng hjelp. Han har problem her i Norge og dei har problem i Etiopia, seier tolken.

Flyktningar må velje kone