Ytringsfrihet

Seks års fengsel for fornærmelse av Muhammed

En egyptisk kristen ble dømt til seks års fengsel etter at han ble anklaget for å ha fornærmet islams grunnlegger Muhammed. Blasfemilovverket har dog en strafferamme på tre år. Forsvareren til den dømte mener press fra islamister førte til den høye straffen. Saken er anket, og forsvareren har anmodet om sikkerhetshjelp fra militæret når neste høring finner sted 15.mars.

Hege Storhaug, HRS

Da saken gikk for domstolen i forrige uke, samlet 2 500 muslimer seg utenfor rettslokalet og krevde dødsstraff for den kristne skolesekretæren, som nekter straffeskyld, melder Dagen. Folkemengdens krav må ha gjort inntrykk på dommeren, all den tid dommen sprengte strafferammen.

Skolesekretæren, Makram Diab, ble i forrige uke dømt til seks års fengsel i en domstol i Abanoub fordi han fornærmet Muhammed. Likevel er maks straffetid ved loven satt til å være tre års fengsling. Diab ble varslet av de 12 lærerne ved skolen etter en krangel om trosspørsmål om at han ville bli stilt til retten. Lærerne påstår at Diab uttalte at Muhammed seksuelt trakasserte hans disipler, men Diab selv benekter denne påstand. Søsteren sier at han bare hadde spurt sine muslimske kolleger om det var sant at Muhammed hadde 40 koner, melder Barnabas Fund.

Makrab Diab sin advokat, Ahmad Saeyd Gabali, sier at han på sine 18 år som advokat aldri har opplevd noe som ligner på denne rettssaken, skriver Aina.

Anket dommenForsvareren mener dommeren var forpliktet til å pålegge den harde dommen på grunn av press fra islamister. Dommen er anket og forsvareren kaller inn hæren for å sikre retten for neste høring 15. mars.

I påvente av den nye rettssaken blir Makram Diab holdt fengslet i en høyt sikret avdeling ved fengselet i Assuit, skriver Aina.