Integrering og integreringspolitikk

Nedslående tysk undersøkelse

En betydelig andel unge tyske muslimer avviser integrering, aksepterer vold og er preget av antisemittiske og antivestlige holdninger. Den omfattende undersøkelsen er bestilt av innenriksdepartementet, og Angela Merkels talsperson for innenrikspolitikk i det tyske parlamentet karakteriserer undersøkelsen som ”rystende”. Hver fjerde unge muslim i alderen 14 til 32 år som ikke er tysk statsborger defineres som ekstremister. Mens 48 prosent av muslimer generelt som ikke er statsborgere avviser hardnakket integrering.

Hege Storhaug, HRS

Undersøkelsen på hele 760 sider, under tittelen “Dagliglivet til unge muslimer i Tyskland”, har skapt politisk furore. Konkret viser den følgende:

· Blant muslimer generelt uten tysk statsborgerskap ønsker 48 prosent ”sterkt segregering”, og avviser tysk kultur.

· Blant dem med tysk statsborgerskap synker andelen som ønsker segregering til 22 prosent.

· Blant unge mellom 14 og 32 år fant forskerne at blant dem med tysk statsborgerskap må 15 prosent karakteriseres som ”religiøse ekstremister med antivestlige holdninger som er beredt til å bruke vold”. Blant dem uten tysk statsborgerskap defineres 24 prosent som religiøse ekstremister.

Hans-Peter Uhl, parlamentarisk talsperson for Angela Merkels konservative regjeringsparti, kommenterte rapporten slik:

«This unwillingness to integrate doesn’t necessarily, but can represent a catalyst for religious fanaticism and terror.»

Rapporten gir ingen svar på hvorfor integreringen av muslimer generelt er problematisk, og dermed får man også den forventede debatten: intelligentsiaen mener rapporten overdriver problemene, mens innvandringskritikere mener rapporten gir et for mildt bilde av situasjonen, mens Tysklands Islamsk Råd mener rapporten bekrefter at muslimer er sosialt utstøte og diskrimineres.

Thilo Sarazzin, som i 2010 gjorde braksuksess med boken Tyskland avskaffer seg selv kommenterer rapporten hos Focus online slik:

“Den (undersøkelsen) bekrefter glassklart min boks analyse og den er en oppfordring til de store partiene om å se på den muslimske innvandringsvirkelighet snarere enn på deres egen ønsketenkning. Jeg anbefaler denne undersøkelsen som et pedagogisk lærestykke for Sigmar Gabriel (sosialdemokratisk leder).” (Snaphanen.dk sin oversettelse)