Integrering og integreringspolitikk

Massivt skattejuks i gettoene

Danske skattemyndigheter har avdekket massivt med skatteunndragelse i danske gettoer på til sammen 40 millioner kroner i 2011. Skattemyndighetene gikk systematisk til verks i 26 såkalte utsatte boligområder, der de i tillegg til direkte skattejuks i typisk pizzeriaer, fant omfattende trygdejuks, som at 10 fedre hadde samme leilighetsadresse slik at deres hustruer kunne motta trygd som enslig forsørger.

Hege Storhaug, HRS

I tredje kvartalsrapport i 2008 sa Dansk Nationalbank at ved ”perfekt integrering” ville den danske staten spare 23 millioner kroner årlig. Det ser ut til å ha vært et kraftig understatement. Etter skattemyndighetens granskning av de 26 utsatte boligområdene, kreves det nå tilbakebetalt 40 millioner kroner fra privatpersoner og bedrifter som har snytt på skatt og moms. I tillegg kommer trygdejukset, som at uføretrygdede jobber svart, og at det praktiseres proforma-skilsmisser, skriver Jyllands-Posten (12.mars i papirutgaven). Den danske skatteministeren sier han er ”overrasket” over omfanget av bedrageriet.

I 908 tilfælde har Skat kunnet konstatere, at enten privatpersoner eller virksomheder har snydt med skat eller med moms. Det fører til krav om efterbetaling på omkring 40 mio. kr.

Skat er desuden i gang med at undersøge, om 139 af sagerne skal føre til en sigtelse for groft uagtsom eller forsætlig moms-eller skatteunddragelse.

Endelig har Skat sendt 152 sager videre til kommunen med tilfælde af socialt bedrageri, eksempelvis ved at 10 fædre havde adresse i samme treværelseslejlighed, så deres koner figurerede som enlige forsørgere og derved fik mere udbetalt i kontanthjælp, boligsikring m. m.

Nærmest sat i system

En udbredt metode blandt lønmodtagere til at snyde i Skat har været misbrug af det såkaldte TastSelv-system.

Her har et stort antal lønmodtagere i de 26 boligområder indtastet fiktive befordringsfradrag, lønmodtagerudgifter og underholdsbidrag, så de kom til at betale langt mindre i skat end det, de skulle. Der var ofte tale om runde beløb, og fradragene var uden reelt indhold, siger lederen af Skats indsatsprojekt, Erik Rosenbæk: »Vores undersøgelser tyder på, at trafikken med store fradrag for lønmodtagere i Tast-Selv nærmest er sat i system på bestemte arbejdspladser. I andre tilfælde kunne vi se den samme adfærd i hele familier.«

Snyd med omsætning

Blandt de flere end 500 virksomheder, der er blevet undersøgt, viste det sig i nogle tilfælde, at indehavere modtog førtidspension eller anden social ydelse ved siden af indtægten fra at drive deres virksomhed.

Desuden blev der snydt med virksomhedernes omsætning.

Eksempelvis opgav et pizzeria, at den årlige omsætning kun var på 80.000 kr.

Men da pizzeriaet også er tilmeldt en servicetjeneste med bestilling over internettet, kunne Skat se, at der alene over nettet var ordrer for mere end 900.000 kr. Det førte til en stor efterbetaling af både skat og moms.

Skats indsats i de udsatte boligområder stammer fra finansloven for 2011, da Skat fik til opgave at undersøge omfanget af skattesnyd og muligt socialt bedrageri i 26 danske boligområder, udvalgt af Socialministeriet.

Det var boligområder med mange beboere uden for arbejdsmarkedet og med en stor andel af indvandrere og efterkommere. Den tidligere regering kaldte områderne for ghetto-områder. Den nye regering vil ikke bruge ordet ghetto, men taler om udsatte boligområder.

Overrasket minister

Skatteminister Thor Möger Pedersen (SF) siger om Skats indsats: »Jeg er meget negativt overrasket over resultaterne.

Rent ud sagt er det foruroligende og meget utilfredsstillende, at der er så massive problemer med at overholde love og regler om skat, moms og sociale ydelser i disse 26 udsatte områder. Vi skal ikke acceptere, at der i nogle områder af Danmark er en form for paralleløkonomi, hvor deltagerne kun vil høste frugterne af velfærdssamfundet, men ikke deltage i finansieringen,« siger skatteministeren.

Regler skal følges

Thor Möger Pedersen tilføjer, at han fra skattefolkene har fået det klare indtryk, at der ikke er tale om uvidenhed, fordi folk måske ikke har boet i Danmark i så mange år.

Meget tyder på, at det ikke er manglende kendskab til reglerne, men snarere bevidst snyd, der er tale om. Uanset, hvor man er født, skal man følge reglerne. Snyd med skat er asocial adfærd. Der er ikke nogen grund til at lukke øjnene for disse problemer. En vigtig forudsætning for integrationen er, at vi sikrer en forståelse for, at sort økonomi og socialt bedrageri er uacceptabelt,« siger ministeren.

Han bebuder, at selv om Skats projekt fra finansloven fra i fjor er udløbet, vil der stadig være ekstra opmærksomhed på skattesnyd i de udsatte boligområder.