Innvandring

Innvandringen er ikke til debatt

Den rekordhøye innvandringen, og derav rekordhøy befolkningsvekst, er ikke til politisk debatt. Innvandringen er en ”naturlov” som visstnok ikke kan bremses. Norge klarer ikke å møte den høye veksten med nok boliger. Derfor vil at Ap-utvalg ha en egen boligminister, som skal kunne tvinge kommuner til å få fortgang i boligbyggingen.

Hege Storhaug, HRS

Det er en god grunn til at HRS i 2008 skrev rapporten ”Hvem er Norges innbyggere i fremtiden?”. Så lenge det ikke foreligger realistiske prognoser over befolkningsutviklingen, er det umulig for politikerne å planlegge behov innen infrastrukturen, som helse, skole, veier, offentlig kommunikasjon og boliger. Manglende forutsetninger for å planlegge fremtiden, ser ut til å ha blitt virkeligheten nå etter at SSB år ut og år inn har underestimert befolkningsfremskrivningene sine. Norge trenger 38 000 nye boliger årlig frem til 2020, ifølge Prognosesenteret. I fjor ble det bygget 27 700 boliger, ifølge SSB.

Et Ap-utvalg, ledet av Håkon Haugli, vil møte den nå ukontrollerbare situasjonen, med en egen boligminister. Ministeren skal få friere tøyler til å overstyre kommunene. Her er Ap’s forslag til ny strategi:

Sterkere statlig styring og kraftigere press overfor kommunene, alt i regi av en egen boligminister.

Snevrere adgang til å klage på boligutbygging for fylkesmenn og statlige etater.

Forenkling av regelverk og krav om raskere saksbehandling i byggesaker.

Staten skal også fastsette hva som er nødvendig utbyggingstempo i den enkelte kommune og avkreve kommunene særskilte boligplaner. Ap ønsker dessuten å øke støtten til de store byene som opplever sterkest befolkningsvekst.

Ap vil møte motstand hos SP, som ønsker mer selvregulerende distrikter, mens SV vil protestere av miljømessige hensyn, melder Aftenposten.