Innvandring

Storbritannia med radikal ny innvandringspolitikk

Signalene om helt nye perspektiv på innvandring og integrering har vært overtydelige fra statsminister David Cameron ved flere anledninger, og det hele startet med et oppgjør med den multikulturelle ideologien. Vi har nok likevel vært mange som har lurt på om ord ville følges av realpolitiske grep. Denne uken ser det ut til at vi få svaret. Svar som ligger an til å bli de mest dramatiske skjerpelser i nyere tids europeisk innvandringshistorie.

Hege Storhaug, HRS

Det forventes at når David Cameron annonserer ny innvandringspolitikk denne uken, vil tusenvis av ikke-vestlige innvandrere som har oppholdt seg noen år på de britiske øyer vil bli bedt om å forlate landet. Dette vil være innvandrer som ikke tjener godt eller har faglige kvalifikasjoner. De vil miste retten til permanent opphold. Ministre har allerede gått ut og sagt at den nye innvandringspolitikken som kommer kun vil åpne for at ”de smarteste og beste” vil kunne bygge seg en ny fremtid i Storbritannia.

I dag kan faglærte arbeidere få permanent opphold etter fem år på arbeidsvisum dersom arbeidsgiver ønsker å beholde dem. Rådgivere i innenriksdepartementet gikk ut i media i fjor og sa at kun arbeidsinnvandrere som tjener minimum 35 000 £ i året skal kunne få permanent opphold. Det anslås as under dagens regelverk får 60 000 faglærte innvandrere årlig permanent opphold. ”Æraen for masseinnvandring er over,” sier innvandringsminister Damian Green, og han formulerer seg videre slik:

‘You have to show genuine serious usefulness to British society,’ he said.

‘What we are saying is: if you are a particularly exceptional person we will make it easy for you to come here in the first place and we will allow you to stay for a certain amount of time and in some categories we will make it easier for you to stay here.

‘What we need is a system that goes out to seek those people who are either going to create jobs or wealth or add to our high-level artistic and cultural aspirations.

‘Getting the number down is the absolute key but what I am aiming at is fewer and better.’

He added: ‘We want permanently to make Britain the most attractive country in the world for the brightest and the best. The era of mass immigration is over.’

The new policy follows a consultation by the Home Office last summer which said that Tier Two migrants – skilled workers from outside the EU who do not have outstanding qualifications or large sums to invest – should expect to leave Britain after five years.

Mr Green told MPs last June: ‘We propose to reposition Tier Two as a temporary route, predominantly a means of filling short-term skills shortages in the UK labour market.

‘In future, only a tightly controlled minority will be permitted to stay permanently, where it is in the interests of the UK to do so.’

Ikke bare dem som kan bidra med velstand skal kunne innvandre til Storbritannia under de nye reglene. Det skal også satses på kulturberikere, som dansere, artister, musikere og kunstnere.

Mr Green said in an interview yesterday that he hoped to encourage into Britain a new generation of ‘the skilled, the highly talented – the bright young things – the brightest and the best from all around the world’.

He said there would be a separate route into Britain for the exceptionally talented in the arts, including dancers, actors, artists and musicians.

Det forventes også tiltak mot proformaekteskap i samarbeid med Church of England, men antakelig den mest virkningsfulle omleggingen vil komme innen familieetablerings- og gjenforeningsfeltet. Det forventes at det vil stilles krav om engelskkunnskaper, og forsørgelsesevne, både hos den som skal innvandre som ektefelle/samboer, samt forsørgelsesbyrde på parten boende i Storbritannia.

Other measures likely to be in the immigration rules include a new organisation to work with the Church of England to detect sham marriages.

There will also be new rules on spouses coming to join migrants in Britain. They will have to show both that they can speak some English and that they will not be dependent on benefits. Families asking for members to join them are likely to have to meet an income test.

De dramatiske stramningene er et resultat av en kostnadskrevende masseinnvadring uten historisk sidestykke etter at Tony Blair og Labour åpnet dørene til de britiske øyene i 1997, som konkret førte til rundt en firedobling i den årlige innvandringen til nesten 200 000 personer årlig.

Her noen nøkkeltall hentet hos tenketanken Migartion Watch:

Net immigration quadrupled to nearly 200,000 a year between 1997 and 2009. In 2010 it was 239,000. Over 3 million immigrants have arrived since 1997.

Migrants arrive almost every minute; they leave at just over half that rate.

We must build a new home every seven minutes for new migrants.

England is already, with the Netherlands, the most crowded country in Europe