Vold og overgrep

Nesten ni av ti dømte har innvandrerbakgrunn

NRK har gått gjennom voldtektsdommer fra Stavanger tingrett de siste tre årene. Nesten ni av ti menn som er dømt for voldtekt har ikke-norsk bakgrunn. Halvparten av de dømte har afrikansk bakgrunn. De fleste voldtektene er av unge ”og til dels svært berusede” kvinner, heter det.

Politiet sier de er overrasket over statistikken i perioden 2009 – 2011 som viser dette: tre etniske nordmenn, en polakk, ti afrikanere og fem asiatere er domfelt.

– Når det er snakk om det totale antall voldtektsdommer, ville jeg trodd at det skulle være flere etnisk norske som ble dømt, sier etterforskningsleder Kristian Johansen ved Stavanger politistasjon.

Hvorfor politiet er overrasket, får vi ingen forklaring på. Man kunne tro at Johansen siktet til frifinnelser med utsagnet sitt, men det er kun to menn i perioden som er frifunnet, en etnisk norsk og en afrikaner, viser NRKs gjennomgang.

Sorenskriveren i tingretten sier at tallene stemmer med deres inntrykk. Sorenskriver Helge Bjørnestad ved Stavanger tingrett er ikke like overrasket over tallene.

– Jeg tror ikke dette er en tilfeldig opphopning. Det stemmer dessverre med vårt inntrykk, sier han.

Bjørnestad peker på kvinnesyn som en del av forklaringen på den kraftige overrepresentasjonen:

Det ligger åpenbart en forklaring i forbindelse med kvinnesyn, respekt og integritet. Men det er neppe den fulle forklaring, sier han.

NRK forteller oss ikke hvem, etnisk sett, som er ofrene, annet enn å peke på alkohol og unge kvinner. Dette er svakt av statskanalen. Selvsagt er det av offentlig interesse hvem som voldtas. Det handler også om befolkningens mulighet til å ta preventive grep i eget liv.

Hele syv av 18 saker som gikk for retten i nevnte periode var overfallsvoldtekter.

Syv av de 18 sakene som var oppe for tingretten i løpet av de tre årene var overfallsvoldtekter. Ikke-vestlige er overrepresentert både i overfallsvoldtekter og voldtekter som har skjedd under sosiale sammenkomster eller i familierelasjoner.

(…)

– Når vi ser på det totale antallet anmeldelser vi behandler, er det et større antall etnisk norske i disse sakene. Det overrasker meg at så få etnisk norske er dømt, sier han.

Johansen vil ikke spekulere i årsaken til de oppsiktsvekkende tallene fra retten.

– Vi har ikke analysert sakene som har vært etterforsket i denne perioden, og da er det vanskelig for meg å si hvorfor det har blitt sånn, sier han.

Det hadde vært svært interessant om justismyndighetene våget å ta ansvar og vise oss den nasjonale statistikken. Hva er det som stopper dem? Har ikke befolkningen krav på innsyn i noe av den groveste kriminaliteten som begås mot enkeltindivid?