Integrering og integreringspolitikk

Det tapte territorium

Historien om bydelen Vollsmose i Odense er historien om en bit av Danmark som ikke lengre er dansk. Det er historien om en hodeløs innvandringspolitikk etterfulgt av en mislykket integreringspolitikk, der man eksempelvis tror at sminke i form av millioninnsprøytninger til kulturtilbud, søppelrydding, gratis konserter og utflukter for bydelens unge, telefonvekking av skolebarn, med mye mer, skal snu trenden med utenforskap og dansker som ikke orker å bo lengre i Danmarks dyreste getto. Tross fakta på bordet, skal nå nye 40 millioner kroner sprøytes inn til samme tiltak.

Hege Storhaug, HRS

Å kjøpe seg ut av problemer er en velkjent strategi. Men man kan vanskelig kjøpe sinnene til egne borgere. Ei heller sier nødvendigvis fasaden noe om tilstanden bak veggene. Om et par år er sannsynligvis nordmenn i mindretall i Groruddalen og Søndre Nordstrand. Det til tross for millionene som brukes på nettopp fasadene. Folk flytter fra det som oppleves som fremmed, og kanskje også utrygt bomiljø. Dette skjer i alle fall i Vollsmose, der 70 prosent av beboeren har ikke-dansk bakgrunn, og der eksempelvis ni av ti innbrudd begås mot den danske minoriteten. Dette sier en politibetjent:

Der foregår en slags racisme derude, hvor vi oplever, at flere og flere danskere jages ud af området. Det sker i takt med, at vi har oplevet en kraftig stigning i indbrud derude, ja faktisk har der været omkring 150 indbrud alene de sidste fire måneder. Det særlige er dog, at ni ud af ti indbrud nu er rettet mod etniske danskere, forklarer en betjent ved Fyns Politi, der ikke ønsker at stå frem med navn af frygt for at miste sit job. Hans navn er dog redaktionen bekendt. Betjenten mener, at nogen forsøger, at drive de tilbageværende etniske danskere ud af området.

– Flere af de unge kriminelle siger direkte, at de vil have Vollsmose for sig selv. Sidste år var der fx en dansk familie, der anmeldte mange hændelser, med det resultat at familien lejlighed blev ugentlig raseret indtil familien til sidst opgav og flyttede ud af området. Derudover har mange af de her indbrud mere karakter af egentlig hærværk, og det virker derfor som om, der foregår en slags hævntogt.

Det er tryggere å rane en Hansen enn en Ahmed, forteller de unge selv:

Når man er ude at lave indbrud, og der f.eks. står Hansen på den ene postkasse og Farshid på den anden, så tager man jo den lejlighed, hvor der står Hansen. Her er muligheden for, at dem, der bor der, kender ens familie eller venner mindre. Og på den måde er risikoen for at blive opdaget også mindre.

Myndighetene har dog hatt en klar strategi for å få danskene til å bli boende, få flere dansker til å flytte til bydelen, og bedre integreringen av nydanskene. 58 millioner kroner er sprøytet inn i bydelen siden 2008. Nå foreligger en ny såkalt ”Helhetsplan” for de kommende fire årene med prislappen 40 millioner kroner. Kronene skal gå til gratis fester og konserter, gratis utflukter, en mengde kulturtilbud, konsulenter som skal holde styr på de mange prosjektene, og mye mer. Man får vitterlig opplevelsen av at myndighetene tror at ved å servere gratis lunsj vil beboeren betale tilbake i form av arbeid, skattinntekter til staten, lovlydighet og verdimessig integrering.

Jeg tror derimot at ”givergleden” heller passiviserer beboerne og fører til mindre respekt for myndighetene: det lønner seg å ikke fungere. Det lønner seg å spre frykt og uro. Staten åpner lommeboken – i en form for angst for nettopp trusler, uro og mangel på lojalitet og funksjonalitet.

Kanskje den eneste realistiske løsningen således er motsatt: å skru den offentlige ”kultur”-kranen igjen, og slik tvinge frem innovasjon, skaperkraft og deltakelse, parallelt med kaderdisiplin i skolen? Og også presse de sosiale ytelsene ned på et minimum? Og også tvangsflytte de mest dysfunksjonelle familien til danskpregede områder?

Her er listen over de forutgående fire årenes tiltak, med prislappen 58 millioner kroner, til en bydel som tross økonomisk satsning har gått fra ille til enda verre i samme periode:

Gratis bus og koncerter – 2.844.402 kr.

Der er oprettet en ekstra pulje med penge til nye ideer der skulle opstå løbende. Pengene er bl.a. gået til en gratis bus i området, jobrådgivning, et sangkor, fester og koncerter.

Coaching – 280.250 krGennem det såkaldte ABCD-projekt forsøger man at få beboerne til selv at se deres egne kvalifikationer, altså en slags coaching.
Konsulenter – 6.040.692 krTre beboerkonsulenter, heriblandt tidligere folketingspolitiker Asmaa Abdol Hamid, er blevet ansat til at holde styr på de mange projekter der er gang i bydelen
Projekt-styring – 1.213.758 kr Der er så mange foreninger og netværk i Vollsmose, at man har valgt at lave et overordnet at netværk til at holde styr på dem.
Bedre image – 11.421.411 kr Ved oprettelsen af en mediehus, der udgiver egen ugeavis, er visionen at skabe en positiv identitet ved at bo i Vollsmose. Historierne skal her handle meget om det positive, oplyser mediehuset.
Flerkulturelle tilbud – 3.339.673 kr Det blev i 2007 vurderet at unge med flerkulturel baggrund manglede kulturelle tilbud. Derfor har man nu oprettet et kulturhus i området
Praktik – 2.000.000 kr For at få flere i arbejde har man forsøgt at aktivere folk gennem en praktikordning med en lokal varmemester. En beboer har efterfølgende fået fast job som følge af ordningen.
Markedsføring – 4.385.000 kr Ved hjælp af markedsføring håber man på at kunne tiltrække på uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv til bydelen
Drift – 9.596.542 kr Disse penge går til driften af områdets ni boligforeninger og tre boligorganisationer. Millionerne går bl.a. til efteruddannelse, maskinindkøb, bekæmpelse af hærværk og længere åbningstid på genbrugspladser.
Administration – 3.821.641 kr. Selve planen har også kostet millioner at søsætte. Det skyldes at man fik et konsulentfirma til det, og at der efterfølgende skal færes regnskab med hvad skattekronerne går til.
Oprydning – 2.500.000 kr.Pengene i Projekt Unge Team går primært til lønnen til de unge, der er ansat til at fjerne skrald og affald, der ligger og flyder i bydelen.
Miljø-oplysning – 1.415.866 kr Dette projekt går ud på at uddanne beboere til at forstå hvordan man håndterer affald samt hvordan man sparer vand, varme og el. 35 indvandrer-kvinder har foreløbigt gennemgået uddannelsen.
Morgenvækning – 1.593.969 kr.For at mindske fraværet på skolerne i området, har man oprettet Projekt Vækkeur. Nu ringer skolelærerne hver morgen hjem til de elever, der ikke er mødt.
Rollemodeller – 1.860.853 kr.Unge2Unge er at projekt, der har til formål at få de velfungerende unge til at hjælpe andre unge med at få et fritidsjob og lignende.
Byfest – 1.630.963 kr Disse penge er afsat til den årlige byfest i området. I 2011 optrådte bl.a. Julie Berthelsen, Johnson og rapperen U$O mens værterne var Robert Hansen og Camilla Ottesen.
Koordinering – 2.435.111 kr. For at sikre maksimalt samarbejde mellem de mange har prjoekter har man ansat en særskilt konsulent for at være tovholder imellem disse.
Gade-arbejde – 1.491.500 kr. For at nå de unge, der hænger på gaden, har man medarbejdere til at gå rundt og oplyse dem og bydelens forskellige tilbud.
Evaluering – 610.645 kr. Som en del af helhedsplanen har man afsat lidt over en halv million kroner til at evaluere, hvordan det så er gået.