Vold og overgrep

Vold mot konvertitter i Norge

To eksiliranere som har konvertert bort fra islam ble knivstukket i Haugesund forrige uke og måtte til sykehuset for behandling. Tre gjerningsmenn skal ha ropt ”kafer” (vantro) under angrepet, og de to mennene mener gjerningsmennene hadde anledning til å drepe dem, men at de valgte å gi dem en ”advarsel” og derav mulighet til å konvertere tilbake til islam. En av de overfalte skal ha blitt truet på liver ved flere anledninger. KrF-politiker Hans Olav Syversen mener myndighetene ikke forstår ”hvor betent konvertering er” og etterlyser konkrete tiltak.

Hege Storhaug, HRS

Etter et døgn på sykehus er de to mennene på henholdsvis 32 og 42 år utskrevet og avhørt av politiet, melder Haugesund Avis. De ble overfalt bakfra og har ikke kunnet gi politiet signalement av gjerningsmennene. Begge har konvertert fra islam til kristendommen. Selv er de ikke i tvil om at dette ligger til grunn for overfallet, ifølge en lokal pastor.

– De tror ikke dette var ment for å drepe. I islam er det en skikk å gi dem som vender seg fra Gud tre sjanser til å gå tilbake til sin tro. De ble overfalt bakfra og de mener gjerningsmennene hadde god sjanse de til å drepe dem. De ser dette som en advarsel, sier pastoren.

Politiet skal ikke ha fattet interesse for at motivet kan ha vært konvertering. Dette finner Hans Olav Syversen, parlamentarisk leder av KrF, urovekkende. Han etterlyser konkrete tiltak, som at trosfrihet må bli et tema i introduksjonsprogrammet, ifølge Dagen

Han reagerer på at etterforskinga ikkje tar spesielt omsyn til at «Andreas» og «Peter» har konvertert frå islam til kristendom.

– Det synest eg er litt forbausande. Då verkar det ikkje Politiet har forståring for at konvertering er svært betent. Her har ein gått til fysisk åtak på nokon som har skifta tru. Den tematikken må óg politiet ta innover seg, seier Syversen i ein kommentar til Dagen.– Ikkje første gongKrF-politikaren vel å sette hendinga inn i ei større samanheng om trusfridom i Noreg.

– Eg tenkte at hendinga på Haugesund er ledd i noko som tyder på at konvertittar har stadig meir utryggleik rundt seg og konverteringa si, seier han og viser til Dagen sin artikkel tidlegare i vår med konvertitten Ali som fekk kokande vatn over seg på eit asylmottak på Jæren.

– I visse miljø – vi kan ikkje late som at det ikkje er islamske – kan dette med konvertering få alvorlege følger. Derfor er det veldig viktig at det blir tatt på alvor i etterforskingsarbeidet, meiner han, og etterlyser offensivt informasjonsarbeid frå styresmaktene si side:

– Retten til å skifte religion må meir inn i introduksjonsprogramma for dei som kjem til Noreg. I tillegg må trusfridom stadfestast i grunnloven.

Syversen understrekar:

– Det å prøve å påverke nokon til ikkje å utøve tru etter eigen overtyding er eit av dei sterkaste integritetsåtaka. I Noreg skal ein vere trygg på det ikkje skjer utan konsekvensar.