Terrorisme og ekstremisme

USA: Oppdras til hat og jihad

Mange peker på USA som et eksempel på vellykket integrering, og ja, det stemmer nok når det gjelder økonomi og arbeidsdeltakelse. Men hva med frihetsverdiene? Dave Gaubatz, blant annet tidligere etterretningsoffiser og kyndig i arabisk, har over en femårsperiode besøkt flere enn 250 islamske sentre, skoler og moskeer, for å finne ut hva islamske ledere forkynner overfor barn. ”Funnene er avskyelige, nedslående, utrolige, skremmende, og det aller mest bekymringsfulle er det faktum at regjeringen vår skjuler dette farlige faktumet for det amerikanske folket.” Gaubatz avdekket endog barneekteskap på innsiden av en moské, der jenta var syv år gammel og gift med en voksen mann. Barnevernet vegret seg for å gripe inn, da moskeen er en religiøs institusjon, mens politiet fryktet søksmål om de håndhevet loven.

Hege Storhaug, HRS

Dave Gaubatz avdekket at barn ned i syvårsalderen læres opp til å hate USA, den amerikanske regjeringen, amerikansk militærpersonell, og den amerikanske ikke-muslimske befolkningen. De indoktrineres til å mene at å bli en fullverdig del av Amerika er å svikte islam. Men det er verre enn som så: i moskeer oppmuntres de også til begå voldelige handlinger mot USA og uskyldige sivile, ifølge Gaubatz.

Gaubatz identifisere tre moskeer i tre ulike delstater. Sammen med medarbeidere tilbrakte han flere uker ved enkelte av moskeene for både å sjekke undervisningsmaterial som benyttes (som ofte handler om sharia og jihad, inkludert voldelig jihad), og for å snakke med folk knyttet til moskeene og tilknyttede institusjoner.

Tross disse alvorlige forholdene, var det jenta på syv år som gjorde sterkest inntrykk på Gaubatz.

Han hevder at barneekteskap foregår over hele USA, og spesielt i Nashville grunnet en svært radikal moské som er etablert der. Grunnen til at den syv år gamle jenta gjorde så sterkt inntrykk, ei jente som på båndopptak også forteller om mishandling, var at myndighetene fra første stund nølte med å gripe inn var at det kriminelle forholdet var knyttet til en religiøs institusjon, og de opplevde det ekstra vanskelig at institusjonen var islamsk. Da han rapporterte saken til politiet, sa ledelsen rett ut at de fryktet å bli saksøkt av maktfulle muslimske organisasjoner som CAIR, den største muslimske organisasjonen i USA. Politiet mente det ville bli et politisk mareritt å prøve å gjøre noe overfor moskeen. Gaubatz ga seg ikke med dette, og gikk selv til muslimske organisasjoner for å prøve å hjelpe jenta. Men også da møtte han veggen. Dette styrket Gaubatz i troen på at sharia er høyst operativ i USA, inkludert ekteskap med barn.

Hvis det bildet Gaubatz tegner av de amerikanske tilstandene, er det all grunn til å tro at det er vel så bekymringsfulle tilstander i Europa, der man med det blotte øyet kan konstatere at integreringen av betydelige deler av den muslimske befolkningen ikke fungerer overhodet, som i de mange enklavene i land som Frankrike, Tyskland og Storbritannia. Og også i ytterliggående moskeer og koranskoler for barn her i Norge.

Dokumentasjon uteblir dog, kanskje av den enkle grunn at våre politikere helst ikke vil ha ubehagelige fakta på bordet, som ytterligere kan knuse myter som er skapt om det gode integreringsarbeidet som er gjort, og at ”integreringen går seg til med tiden”. På bekostning av barnesinn.

In the last five years I have personally visited over 250 Islamic Centers, Mosques, and Islamic Schools throughout America. The goal of my research has been to determine what Islamic leaders are teaching the young and innocent Muslim children. The findings are abhorrent, sad, unbelievable, frightening, and most disturbing is the fact our government is keeping this dangerous fact from the American people. Muslim children attending mosques and Islamic schools are being taught to hate America, our government, our military personnel, and its non Muslim population. In this article I will identify three significant mosques in America that are leading the way in teaching Muslim children to hate and to influence them to commit violent acts inside our country.

In America we have been programmed by the media and political leaders to believe violent teachings of Islam are only being taught to children in Palestine. We have watched the Muslim Palestinian children spew their taught hatred of the Israelis. What Americans are not being shown (due to political correctness) are that Muslim children throughout the world and specifically inside America are being taught violence and hatred in mosques, Islamic schools and Islamic Centers.

Children as young as 7 years old are being taught that to assimilate with America is to disrespect and dishonor Islam. They are being taught our military personnel are the enemies of Islam and it is justifiable to kill anyone who dishonors or oppresses the Islamic ideology.

During my research I have identified numerous mosques that are teaching young Muslim children to hate America and are leading them to commit future violent acts against our country and innocent people. I would like to focus on three such mosques. They are:

Dar al Hijrah, Falls Church, VA

Al Farooq, Nashville, TN

At Taqwa, Brooklyn, NY

My researchers and I spent several weeks at the Dar Al Hijrah mosque in Falls Church, VA. Almost immediately we were informed to obtain our study material from the Halaco Bookstore which is located nearby the mosque. It was very apparent upon entering the store and reviewing the materials that the bookstore provides materials for the Sunni (Wahhabi) Muslim population across the U.S. and specifically for Dar Al Hijrah. I was able to spend many hours talking with store personnel and was invited to the home of one employee to discuss Islamic issues. There is a large section in the store dedicated to the education of the Muslim children. I discovered materials that are being sent to Islamic schools across America. Much of the material deals with Sharia and Jihad. One of the DVD’s and books I obtained was by an Islamic scholar Ahmad Sakr. Sakr travels the U.S. visiting Islamic schools and educates them in Sharia law. I have watched one of his videos in which he tells the young children our government is evil and not to follow the laws of our country and Americas government leaders will all go to hell.

The material provided by Dar Al Hijrah and their selected Islamic bookstore also was filled with violent Jihad. There were manuals informing the readers how to destroy America and how to kill anyone who oppresses Islam. They are told how to obtain weapons to include weapons of mass destruction. Although all of the above is very disturbing and should (and actually is) against the law, the Muslim leaders of Falls Church, Val are allowed by our government to indoctrinate the Muslim children into future violence against our country. The next mosque (Al Farooq/Nashville, TN) is even more disturbing.

My research team and I spent two weeks at the Al Farooq mosque in Nashville, TN. The mosque was Sunni and had the typical violent books and DVD’s/videos pertaining to the overthrow of any government system that oppresses Islam. They also had numerous teachings from current Islamic leaders operating in America who are teaching the Muslim population to hate our country and its people. Although this should frighten all concerned citizens, there was even sadder and disturbing intelligence collected at this mosque. Lately we have all read about the child brides and forced marriages in Afghanistan and in Saudi Arabia. What most Americans do not realize is that child marriages are occurring throughout our country and specifically in Nashville, TN.

One young 7 year old Muslim girl at Al Farooq talked to our researcher about being beaten (MP3 file) by her Islamic leaders and being married (MP3 file) to a Muslim man. I reported the matter to the Nashville authorities but almost from the beginning they were reluctant to intercede because this was a religious institution and more importantly to them it was Islamic. Senior law enforcement authorities of the Nashville police department informed me they were afraid of being sued by Islamic organizations such as CAIR if they got involved and it would be a political nightmare to get anything done at the mosque. What bothered me most of all is the fact I contacted Islamic organizations to help this innocent Muslim child and they also balked. This reinforced to me that Islamic law (Sharia) is alive and very active inside our country, to include child marriages. The next mosque I am going to discuss is led by an Islamic leader I have previously described as the most dangerous man in America.

At Taqwa mosque in Brooklyn, NY is led by an Islamic scholar who is not only a major fundraiser for CAIR (terrorist supporter) but travels throughout the U.S. teaching his violent ideology of Islam. He is Imam Siraj Wahhaj. For those who have never visited the Islamic district of Brooklyn it would come to a surprise to many that the area around At Taqwa is similar to the Wahhabi land of Saudi Arabia. I have previously described Wahhaj as the most dangerous man in America. I have reviewed hundreds of his Friday (Juma) mosque lectures.

In this speech (MP3) he tells his followers that around the world Muslims will wake up and say

“I don’t want to follow the way of the colonial masters any more. I want the Sharia. I want Islam. We want to be ruled by Islam. And all we have to do is go back to that golden generation.” He routinely called America an evil country and is a strong leader in developing Sharia law inside our country. His violent lectures are available to the adult and child Muslims throughout America.

«Those who struggle for Allah, it doesn’t matter what kind of weapons, I’m telling you it doesn’t matter! You don’t need nuclear weapons or even guns! If you have faith in Allah and a knife!! If Allah wants you to win, you will win! Because Allah is the only one who fights. And when his hand is over your hand. whoever is at war against my friends, I declare war on them.»

From a video by Sirah Wahhaj called «The Afghanistan Jihad,» Toronto, Canada, of a sermon from Sept. 28, 1991.

“If we go to war, brothers and sisters – and one day we will, believe me – that’s why you’re commanded [to fight in] jihad. When Allah demands us to fight, we’re not stopping and nobody’s stopping us.

Sermon by Siraj Wahhaj entitled “Stand Up to Justice,” delivered on May 8, 1992 and distributed as a video.

Islamic teachings such as this are what led the Major Nidal Hasan, the Fort Hood Murderer, to commit his acts.

Although I have only focused on three mosques that lead the way, introducing Muslim children to violence and hatred, there are hundreds scattered across the U.S. Few states are immune from this growing threat. The violence spewed by these Islamic leaders will ultimately lead to more violence in the name of Islam. I have witnessed firsthand the violence being taught. There are numerous such Islamic centers in NC, FL, VA, NY, and CA.

Unless Muslim parents decry the violent teachings of Islam to their children, there will continue to be more and more Siraj Wahhaj type Islamic leaders in America. The ultimate result will be the suffering of our country as we now see in France, Britain, and Canada.

FamilySecurityMatters.org Contributing Editor Dave Gaubatz spent 20 years as an active duty USAF (Special Agent/OSI), 3.5 years as a civilian 1811 Federal Agent, trained by the U.S. State Department in Arabic, and was the first U.S. Federal Agent to enter Iraq in 2003. He is also a counterterrorism counterintelligence officer. He is co-author of the book Muslim Mafia: Inside the Secret Underworld That’s Conspiring to Islamize America.

Muslim Children in America are Being Taught to Hate

Les også Barn mishandles på britiske koranskoler

Og som en påminnelse: I Norge i fjor ble det avdekket av en mann som går for halshugging ville åpne barneskole i Norge