Terrorisme og ekstremisme

Trusselvideoen: Flere ekstreme islamister i Vestfold

21-åringen som er varetektsfengslet grunnet publiseringen av trusselvideo mot Jens Stoltenberg, Jonas Gahr Støre og Kronprins Haakon, er ingen enslig svale i Telemark og Vestfold. Den unge konvertitten skal være en nær bekjent av Mohyeldeen Mohammad fra Larvik, venn av blant andre Arfan Bhatti. Flere unge menn skal ha blitt forsøkt rekruttert til et ekstremistisk miljø i fylket.

Hege Storhaug, HRS

Det er Telemarksavisa som forteller om rekrutteringen til et ekstremistisk miljø på sørøstlandet. Den 21 år gamle konvertitten, med bakgrunn fra Mellom-Amerika, som sitter fengslet grunnet trusselvideoen mot regjeringsmedlemmer og kongehus, var med i arrangementskomiteen bak demonstrasjonen ”Norske soldater ut av Afghanistan”, forrige fredag. Under demonstrasjonen var Mohyeldeen Mohammad fra Larvik sentral, som siste tiden skal ha frekventert en moské i Porsgrunn.

Flere unge menn fra Grenland skal ha blitt rekruttert eller forsøkt rekruttert til et ekstremistisk islamsk miljø i Vestfold. Det får TA bekreftet fra flere kilder.

– TILTAGENDE EKSTREM

Etter det TA erfarer er det gjort fremstøt overfor flere unge menn i Grenland, også blant de som ikke naturlig hører til i det muslimske miljøet her. Flere har konvertert til islam og skiftet navn, slik den siktede 21-åringen har gjort. TA kjenner til at han har hatt kontakt med en ytterliggående muslimsk leder i Vestfold.

Den første kontakten oppsto for rundt et år siden, og etter dette møtet ble siktede tiltagende ekstremistisk utad, ifølge kilder med kjennskap til saken.

OFTE I GRENLAND

Den muslimske aktivisten Mohyeldeen Mohammad har tidligere bekreftet til TA at han kjenner 21-åringen personlig, og at de har hatt nær kontakt. Faren, Hamad Ebrahim Belal Mohammad, har ifølge Østlandsposten vært en markant og omstridt skikkelse i moskeen på Torstrand i Larvik. Han er også en kjent profil i det muslimske miljøet på Østlandet, skriver Aftenposten. Mohammad vil imidlertid ikke kommentere om at han eller faren har vært i kontakt med unge muslimske menn fra Grenland.

TA har fått bekreftet fra flere hold at Mohyeldeen Mohammad den siste tiden blant annet har besøkt moskeen i Porsgrunn flere ganger.

SPLITTELSE

Mohyeldeen Mohammad har tidligere kommet i medienes søkelys etter uttalelser om steining av homofile. Saken førte til en splittelse mellom Mohammad og farens fraksjon og resten av det muslimske miljøet i Larvik, ifølge Østlandsposten.

Som TA tidligere har skrevet, var den siktede 21-åringen en del av arrangementskomiteen til demonstrasjonen «Norske soldater ut av Afghanistan». Det bekreftet hans advokat John Christian Elden overfor TA.

Den siktede 21-åringen har fått en støttegruppe på Facebook med 328 medlemmer, som administreres av Mohyeldeen Mohammad.

Etter at 21-åringen ble fengslet har det dukket opp en støttegruppe for ham på Facebook. «Fri vår fengslede muslimske bror Mohammed NÅ» har 328 støttemedlemmer, og Mohyeldeen Mohammed står som administrator. Han reklamerer også for denne gruppa på demonstrasjonens side, der han skriver:

«Bli medlem, spre videre og gjør dua (bønn red.anm.) for at Allah holder broren beskyttet og styrker ham!» Flere av medlemmene i gruppa er fra Vestfold.

PST vil ikke bekrefte Tas opplysninger.

PSTs informasjonssjef Martin Berntsen, vil hverken bekrefte eller avkrefte TAs opplysninger om at unge gutter fra Grenland har blitt forsøkt rekruttert inn i ett radikalt muslimsk miljø i Vestfold. Han henviser til sikkerhetstjenestens trusselvurdering, hvor det blant annet står at enkelte ekstreme islamistiske lederskikkelser i Norge forsøker å utnytte et rekrutteringsgrunnlag her i landet som består av unge personer som ennå ikke er ekstreme.

Mange av disse skal ha et polarisert verdensbilde, og enkelte er ifølge PST, trolig lett påvirkelige. Andre søker selv aktivt mot tilhørighet i slike ekstreme miljøer.

FLERE NÅ ENN FØR

– For det første blir personer som er oppvokst her, i større grad enn tidligere, rekruttert inn i ekstreme islamistiske nettverk. For det andre er aktivitetene i ekstreme islamistiske miljøer av mer operativ karakter enn før, står det i PSTs trusselvurdering som ble offentliggjort i forrige uke.

Videre står det at det finnes flere ekstreme islamistiske nettverk her i landet med et høyt aktivitetsnivå og at sentrale personer i disse skal ha utstrakt kontakt.