Ytringsfrihet

Straff krenkelser, men ikke oppfordring til vold?

Oslopolitiet vurderer at trusselvideoen mot Stoltenberg og Kronprins Håkon er innenfor ytringsfrihetens rammer, tross det dårlig skjulte budskapet om en smertefull død for nevnte personer. Ville en tilsvarende video, utgått fra norske høyreekstreme, rettet mot kjente norske muslimer, blitt behandlet på samme måte? Neppe, hvis vi kikker over Skagerak, der en innfødt danske dømmes etter rasismeparagrafen, mens islamister som kommer med voldsbudskap går fri.

Når krænkelser straffes og voldsopfordringer går friAf Helle Merete Brix, HRS

Er det i Europa i dag mere risikofrit at komme med direkte eller indirekte opfordringer til vold end at fremsætte krænkende udtalelser? Noget kunne tyde på det. Forleden faldt der dom i Danmark i endnu en sag efter den såkaldte racismeparagraf: Paragraf 266 b i dansk straffelov. Den tidligere politibetjent Lars Kragh Andersen blev idømt en bøde på 10.000 kr. for på sin blog på en dansk netavis at have skrevet følgende:

Jeg er overbevist om, at muslimske mænd i meget stort omfang verden over både voldtager, mishandler og slår deres døtre ihjel. Dette skyldes efter min mening en defekt menneskefjendsk kultur, der bygger på en defekt menneskefjendsk religion, hvis lærebog Koranen om muligt er endnu mere umoralsk, forkastelig og vanvittig end de andre to verdensreligioners manualer tilsammen.”

Indlægget er en kommentar til blandt andet dommen over Trykkefrihedsselskabets formand Lars Hedegaard, der sidste år blev dømt ved Landsretten – sagen skal for Højesteret den 26. april i år – for at have udtalt, at ”piger i muslimske familier bliver voldtaget af deres onkler, deres fætre eller deres far». Rights.no har skrevet både om sagen og om debatten om racismeparagraffen forleden i Trykkefrihedsselskabet i København.

Man kan mene, om sådanne udtalelser, at de er grove og generaliserende. Men er det en sag for domstolene? Det burde det ikke være, det er en sag for den offentlige debat.

Vold og voldsopfordringerSamtidig med at man Europa over gør, hvad man kan for at retsforfølge mennesker som Lars Hedegaard, Geert Wilders, Gregorius Neckshot m.fl., som menes at have fremsat krænkende udtalelser om islam eller muslimer, er der en helt anden gruppe, der ofte slipper for at blive konfronteret med deres langt barskere udtalelser: Det er den fløj af radikale muslimer, der opfordrer til vold eller bevæger sig på kanten af en voldsopfordring; eller som i bøger og taler hetzer mod ikke-muslimer, jøder med flere. Et aktuelt eksempel er den video, som en radikal islamisk gruppe forleden lagde på nettet. Både rights.no og norsk presse har skrevet om sagen. Videoen er en bizar appetitvækker for en demonstration mod krigen i Afghanistan på fredag foran Stortinget, som Stortingets administration har givet tilladelse til. Videoen er nu fjernet fra YouTube. Men på videoen kunne man se billeder af statsminister Jens Stoltenberg og Kronprins Håkon mens en underlæggende tekst bad om at ”Allah ødelægger dem og lad det være smertefuldt.” På videoen så man også et portrætbillede af udenrigsminister Jonas Gahr og en tilhørende tekst: ”Åh Mægtige, vis dem helvede, vis dem din vrede”.

Videoen viste ligeledes kister med norske soldater dræbt i krig og afrundes med billedet af en politibil i brand. Hege Storhaug skrev som en kommentar til videoen: ”Jeg kan vanskeligt tolke budskabet som andet end opfordring til vold, som når det siges ”Stå op! Sindet har nået det maksimale, hvor er din jalousi, hvor er dine følelser?”. Hizb ut-Tahrir og væbnet modstand mod soldater Vil den pågældende gruppe stadig få lov at demonstrere? Ja, det vil de. Aftenposten skriver i dag, at Oslo politidistrikt, som er ansvarlige for sikkerheden under demonstrationen, har haft jurister til at se videoen igennem. Juristerne konkluderer, at der ikke er noget som tyder på at den bryder norsk lov. Aftenposten citerer også politioverbetjent ved Oslo politidistrikt Snorre Haugan for følgende udtalelse: ”Det er ingenting som tilsiger at vi skal stoppe demonstrationen på baggrund af det vi nu ved. Vi ved det er fremsat krasse kommentarer fra en Facebook-side, men må tage det forbehold at det er vanskeligt for en arrangør til enhver tid at have kontrol over hvad alle medlemmerne af en bestemt side ytrer”.

Forleden har PST sagt på en postering på twitter, at de har indledt en efterforskning mod dem der står bag videoen. Lad os afvente, hvad resultatet bliver. Men ikke sjældent synes det som om radikale muslimer slipper alt for let med hensyn til at fremsætte opfordringer af ovennævnte karakter.

I Danmark var der et vist postyr, da Skandinavisk Hizb ut-Tahrir sidste efterår lejede Den Sorte Diamants foredragssal – en del af Det Kongelige Bibliotek – og på invitationen viste billeder af danske, svenske og norske kister på et kort over Afghanistan. Samtidig fremsatte Hizb ut-Tahrir en udtalelse om at man ønskede at ”sætte fokus på pligten til væbnet modstand for muslimerne i Afghanistan og omegn. Vi anser denne modstand som fuldt ud legitim”. Flere politikere udtrykte bekymring, og daværende justitsminister Lars Barfoed (Konservative) bad rigsadvokaten om endnu engang at undersøge, om Hizb ut-Tahrir kan forbydes med henvisning, at en forening ikke må virke ved vold. Men det har rigsadvokaten indtil videre ikke konkluderet, at foreningen gør. Og mødet blev afholdt det pågældende sted. Den selvmorderiske indstillingI et interview med rights.no januar 2011 gav den tyske forfatter Henryk Broder udtryk for absurditeten i at forfølge Lars Hedegaard for hans udtalelser og samtidig lade sådanne folk få lov til at fremsætte voldelige opfordringer i Det Kongelige Bibliotek: ”Jeg holder utrolig meget af det åbne og frie danske samfund. Men dette er selvmord. Man kunne lige så godt opfordre danskerne til at begå kollektivt selvmord. Det er hurtigere.”

Der er dog ikke altid, at de radikale grupper slipper. Dansk Hizb ut-Tahrirs tidligere talsperson Fadi Abdullatif blev i 2007 idømt tre måneders fængsel for at have fremsat trusler mod jøder.

Og i Storbritannien afsagde en dommer i en barsk dom over de, der ved en demonstration mod Muhammedtegningerne i 2007 i London bar plakater med slogans som ”Bomb, bomb Denmark. Bomb, bomb USA» og «7/7 on its way”. De fik seks års fængsel. Der er måske alligevel håb for retssikkerheden i Europa. At afskaffe de såkaldte racismeparagraffer ville være et yderligere skridt på vejen.