Politikk

Ny avis lanseres: Det handler om hvilke verdier du har

Det er avgjørende at debatten om innvandring og integrering ikke handler om hvor du kommer fra, men hvilke verdier du har. Videre er det en klar sammenheng mellom verdipolitikk og økonomisk politikk, slår Folketingsmedlem Karen Jespersen, og politisk kommentator i Jyllands-Posten Ralf Pittelkow, fast overfor rights.no. Jespersen og Pittelkow lanserer straks en ny avis i Danmark, Den korte avis, under slagordet ”klar, skarp og seriøs”.

Økonomisk politik og værdipolitik hører sammenAf Helle Merete Brix, HRSKøbenhavn: Journalisten og politikeren Karen Jespersen (Venstre) og forfatteren og kommentatoren Ralf Pittelkow er to af Danmarks kendteste mennesker på den politiske scene. Sammen har ægteparret skrevet de storsælgende bøger ”Islamister og naivister” ( People`s Press, 2006) og ”Islams Magt” (Jyllands-Postens Forlag 2010). Islams Magt kommer i februar i engelsk udgave som e-bog. Karen Jespersen, der har en fortid som journalist på Information og DR, har i flere omgange været minister; således var Jespersen i årene 2007-2009 minister med ansvar for velfærd og ligestilling i Anders Fogh Rasmussens regering.

Ralf Pittelkow, der blandt andet i en årrække arbejdede som politisk rådgiver for den socialdemokratiske toppolitiker Poul Nyrup Rasmussen, var igennem 17 år en særdeles læst politisk kommentator ved Jyllands-Posten. For nylig sagde han farvel til det trykte medie for sammen med sin hustru at søsætte den gratis internetavis Den Korte Avis. Avisen går i luften den 29. januar, og sloganet er ”Klar, skarp og seriøs”. I de kun lidt mere end to uger, der har været åbent for tilmeldinger til det daglige nyhedsbrev, har knap 4 000 mennesker tilmeldt sig avisen. Rights.no har sat Jespersen og Pittelkow stævne for at høre mere om avis-projektet.

Har Danmark brug for en ny avis?Karen Jespersen: ”Danmark har i allerhøjeste grad brug for en ny avis. Vi kan se, at folk i hobetal forlader de eksisterende aviser, der styrtdykker i oplag. Den almindelige begrundelse man hører er, at ”vi når ikke at få dem læst”. I stedet har man fået diverse netaviser. De gentager nogle af de fejltrin, som de trykte aviser begår. De er for uoverskuelige og for omfattende. Man får nogle nyheder, men man får ingen sikkerhed for at det vigtigste stof bliver prioriteret, og at det bliver sat ind i en sammenhæng. Det er det, vi vil gøre med vores avis.” I har selv en klar profil på blandt andet områder som islamisme og integration. Vil det afspejle sig i avisen?

Ralf Pittelkow: ”Ja, det vil være en avis med klare holdninger, men ikke partipolitisk orienterede holdninger. Vi har været ude for at man i interviews om avisen har fisket for at få at vide, hvilken etiket, der kan sættes på de holdninger. Vores svar er, at vi ikke bryder os om de etiketter, de fungerer nemt som en spændetrøje. I stedet kan vi give nogle eksempler på i hvilken retning denne grundholdning går. Du nævnte integration, men man kunne også bruge økonomien som eksempel. Et hovedtema for os og avisen vil være det faktum, at Danmark lider under et alvorligt tab af konkurrencevnen. At Danmark har et stort problem med at det ikke i tilstrækkelig grad kan betale sig at arbejde. Et tredje område er uddannelsesområdet: Det danske uddannelsessystem er i krise. Det mangler ledelse og et mere disciplineret indsats fra lærere og elever. Man må kalde disse grundholdninger, hvad man vil.”

Karen Jespersen: ”Den Korte Avis vil pille ved nogle af de faste opdelinger. Mange af dem, der siger at de varetager de svagest indstilledes interesser svigter dem. De børn og unge, der kommer fra ressourcesvage familier bliver i vidt omfang ladt i stikken af uddannelsessystemet. Vi synes, at man i for høj grad gør sådanne mennesker til ofre i stedet for at indrette tilbuddene på en måde, så det styrker folk og deres evne til at bruge deres ressourcer. Det ligner nogle af de fejlagtige klicheer man anvender på indvandrerområdet. Her svigter man de mennesker med indvandrerbaggrund, der gerne vil være en del af det moderne, frihedselskende samfund, når man ikke ser på den værdikamp, der også finder sted blandt indvandrere.” Økonomisk politik og værdipolitikRalf Pittelkow: ”Vi bryder også med opdelingen i debatten om at økonomisk politik og værdipolitik er to helt forskellige verdener. For os hænger de i allerhøjeste grad sammen. Danmark kan ikke sikre sig økonomisk i fremtiden uden en kulturrevolution, uden en reform af de værdier, der er grundlæggende i vores samfund. Eksempelvis omkring stoltheden i, at vi er et samfund med basale frihedsværdier. Hvis ikke man kan mobilisere de værdimæssige ressourcer, har vi ikke en chance. Kineserne er jo ikke værdiløse. De har masser af stærke værdier og en stolthed ved at være kinesere. Så hvis man tror, at det at tale om værdier og værdier og værdipolitik er gammeldags, som nogle af de kulturradikale gerne vil bilde os ind, så er man gået helt fejl af problemstillingen. Det hører fortiden til at fornægte den værdimæssige diskussion.” Danmark står midt i en stor diskussion om fattigdomsbegrebet, om velfærdsstatens fremtid og lignende temaer. Er det emner, som Den Korte Avis vil tage op?

Karen Jespersen: ”I allerhøjeste grad. Også her har vi en fejlagtig opdeling, der går på at fattigdom er økonomisk fattigdom og at problemet kun kan løses ved at give folk flere penge. Den nuværende regering (Danmark fik i efteråret 2011 en regering bestående af Socialdemokratiet, Det radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti, red.) hæver de sociale ydelser, så det for nogle ikke kan betale sig at arbejde. Man gør de grupper en bjørnetjeneste. Man svigter dem, man påstår man vil hjælpe. Vores holdning er, at det skal kunne betale sig at arbejde. Det er fundamentalt. Men der er en ny form for fattigdom, hvor nogle børn og unge vokser op uden at være rustet til at kunne begå sig i samfundet. De kommer til at leve i en slags parallelsamfund, en subkultur. Det bliver især tydeligt for de børn og unge, der har indvandrerbaggrund.”

Ralf Pittelkow: Der går en helt fundamental skillelinie i den europæiske samfundsdebat i Europa. Der er de der, lidt firkantet sagt, hele tiden søger at gøre folk til ofre og hele tiden søger at behandle dem som ofre. Og så er der de, der finder det alt afgørende at styrke folks personlige ressourcer. Vi er tilhængere af velfærdssamfundet. Vi ønsker ikke at det skal fjernes fra jordens overflade. Men det kan jo ikke overleve, medmindre man i langt højere grad styrker menneskers personlige ressourcer. Det er meget tydeligt at se, at den regering vi har nu i Danmark, de ved det sådan set godt. Men de kan ikke få det til at passe med deres forprogrammerede holdninger om, hvad der er progressivt. Det er deres store dilemma i øjeblikket.”

Karen Jespersen: ”Der er medier, der kører meget med på den traditionelle fattigdomsopfattelse og ideen om, hvordan man løser den. Man accepterer i debatten i for høj grad, at de politisk korrekte tager patent på humanisme og social forståelse. Det borgerlige Danmark har i for ringe grad slået på, at de står på de svages side, fordi de vil gøre en indsats for at styrke deres muligheder for at klare sig i tilværelsen.”

Det ensartede mediebilledeVil der være folk med anden etnisk baggrund, der bidrager til Den Korte Avis?Ralf Pittelkow: ”Ja, det vil der i høj grad. Af to grunde. Det er jo naturligt, at når grupper er repræsenteret i det danske samfund, så er de også repræsenteret i avisen. Derudover er det afgørende, at debatten om indvandring og integration ikke handler om, hvor du kommer fra, men hvilke værdier du står på. Vi vil gerne demonstrere det ved at have skribenter med baggrund i tredjeverdenslande, der står klippefast på værdier som demokrati med mere.” I Norge er der et usædvanlig ensartet mediebillede. I Danmark har man, ihvertfald formelt, aviser der hører til på den borgerlige fløj. Hvordan ser det ud i praksis?

Ralf Pittelkow: ”Vi synes ikke forskellen mellem aviserne er stor nok. Debatten bliver forplumret, for der er en tendens til, at man appellerer til en bestem type konsensus. Det journalistiske univers er overvejende venstreorienteret, jeg har lidt sarkastisk brugt udtrykket Journalistisk Venstreparti. Det præger en stor den af dansk presse. Vores alternativ er, at vi vil være meget mere konsistente i de holdninger, der præger avisen. Vores avisprojekt vil have en dobbelt funktion: Formmæssigt en anderledes avis, kortere, klarere og mere kontant. Indholdsmæssigt en avis, der er mere konsekvent og klar i sine holdninger.”

Læs mere på Den Korte Avis` hjemmeside her. En pressemeddelelse med navne på eksterne kommentatorer og bidragydere til avisen udsendes 29. januar, samme dag som Den Korte Avis går i luften.