Kvinner og likestilling

Norskindiske jentefostre aborteres

En flere år lang mistanke bekreftes nå av solid forskning: indere i Norge får oppsiktsvekkende færre jentebarn enn guttebarn. Etter at ultralyd ble innført i Norge føder indiske kvinner kun 65 jenter per 100 fødte gutter. Dette er dramatisk og bør få politiske konsekvenser.

Hege Storhaug, HRS

Overgrepspraksiser er som kjent medbrakt i innvandringsbagasjen, som tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, æresrelatert vold med mye mer. Derfor har HRS hatt en mistanke om at kjønnsselektiv abort blant indere også står på lista over nye praksiser i Norge. I India er det over 7 millioner færre jenter under syv år enn gutter. Konkret er det 914 jenter per 1 000 gutter, som forklares ved kjønnsselektiv abort. Det nye forskningen fra Rikshospitalet avdekker det som ser ut til å være langt verre forhold enn i India. Når indiske kvinner i Norge føder tredje eller fjerde barnet, er forholdet mellom jenter og gutter 65 mot 100. Forskerne sier de tror funnene skyldes at jentefostre aborteres i stor stil. Hvordan vil politikerne forholde seg til dette alarmerende resultatet?

Funnene i studien, som er utført ved Rikshospitalet, er oppsiktvekkende:Før ultralyd ble tilgjengelig ble det født 108 jenter per 100 fødte gutter hos indisk-norske mødre. Etter ultralydens inntog i 1987 – hvor det ble mulig å fastslå fosterets kjønn – har tallene falt dramatisk til 65 fødte jenter per 100 fødte gutter.

UNDERSØKELSEN

· Den norske undersøkelsen er utført av forskere ved Rikshospitalet.

· Undersøkelsen har kartlagt barnefødsler blant indisk-norske og pakistansk-norske mødre i perioden 1969-2005.

· Totalt 1597 mødre av indisk opprinnelse fødte 3525 barn i den kartlagte perioden. 622 av barna ble født i tredje eller fjerde fødsel.

· Det var totalt 6836 innvandrere med indisk opprinnelse i Norge i 2004.

· Pakistansk-norske mødre hadde normal variasjon mellom antall fødte gutter og jenter i perioden.

· Indisk-norske mødre hadde en signifikant skjevhet i forholdet mellom gutter og jenter, ved tredje og fjerde barnet, i perioden 1987-2005.

· Skjevheten ble registrert i fødsler etter at ultralyd ble tilgjengelig i 1987.

· Kilde: «Different sex ratios of children born to Indian and Pakistani immigrants in Norway», BMC Pregnancy & Childbirth, publisert august 2010.

· Les mer om forskningsrapporten her