Religiøse og politiske symboler

Niqab tillatt i skolen

Da har det svenske skoleverket tatt beslutningen: niqab og burka kan fritt vandre rundt i klasserommene. Hva blir det neste svenske ”verditrekket”: leger i burka? Politi i niqab? Kongen og dronningen bak en gardin?

Hege Storhaug, HRS

Kjære Gud, tilgi dem ikke, for de bør vite hva de gjør, ikke sant?

Store deler av den europeiske eliten synes å være i lomma på Det muslimske brorskapet, salafitser og wahabbister. Verdikompasset er totalt ute av kurs. Eller nei, kursen er der faktisk: i favør av et verdimessig mørke. De tror kanskje dette mørket ikke vil ramme dem selv, kun dem som ikler seg det ørkenideologiske plagget. Men da tar de skammelig feil. Dette vet den gjengse borger, at jo flere kvinner bak sløret, dess mer ufrihet for både men og kvinner. Godhetsregimet, dog, overbyr hverandre i visstnok sjenerøsitet og toleranse.

Vedtaket i det svenske skoleverket innebærer at kun i unntakstilfeller, som relatert til hygiene, sikkerhet og identifikasjon ved eksamen, kan skoleledelse og lærere kreve at ansiktsmasken fjernes.

Nu kommer Skolverkets nya riktlinjer till svenska skolor och där är det tydligt att heltäckande slöja, eller niqab, är tillåtet. I ett PM hänvisar myndigheten till religionsfriheten och menar att det är upp till skolan och lärare att anpassa undervisningen efter elevernas behov.

«Heltäckande slöja kan försvåra kontakten och samspelet mellan lärare och elever, men Skolverket anser att dessa svårigheter i de allra flesta fall ändå bör kunna övervinnas», står det i riktlinjerna.

Det var i december 2010 som Diskrimineringsombudsmannen fattade beslut i ett ärende där en kvinna ansågs ha diskriminerats då hon inte fick bära slöja i ansiktet.

Enligt riktlinjerna kan det dock i enskilda fall finnas utrymme för lärare eller rektor att förbjuda slöja.

I skoleverkets begrunnelse for vedtaket pekes det på religionsfriheten nedfelt i internasjonale konvensjoner og det svenske lovverket. Kvinners likestilling ofres igjen på det ”religiøse alteret”.